Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Ştiinţă şi educaţie: Oamenii de cultur㠖 aplaudadi la CNAA


13 iunie 2012

Înainte de a trece la evenimentul propriu-zis de înmânare a actelor CNAA care certifică gradele ştiinţifice şi titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, vom menţiona următoarele: în lume (nu doar în Europa) demult s-a conştientizat faptul că temelia evoluţiei unei societăţi, asigurarea dezvoltării ei durabile, prin urmare, şi a prosperităţii o determină două domenii primordiale – educaţia şi ştiinţa. Cine s-a orientat corect în situaţia respectivă, a investit resurse substanţiale în dezvoltarea cercetării, inovării şi învăţământului, acela a avansat, şi-a depăşit statutul de ţară săracă, în prezent le ajunge din urmă pe cele industrial dezvoltate şi chiar, la anumiţi parametri, le întrece. Un exemplu. Despre evoluţia spectaculoasă a Chinei din ultimii 10 ani vorbeşte lumea întreagă. A început această nouă revoluţie după cea culturală, soldată cu un dezastru în toate domeniile vieţii, cu pregătirea unui milion de tineri în universităţile din Occident, care au făcut studii superioare, o bună parte dintre ei – şi doctoratele, ca apoi să se întoarcă acasă şi să edifice o ţară nouă şi prosperă sub toate aspectele. Bunăoară, dacă în 2000 China a pregătit 1000 de doctori în ştiinţe tehnice (domeniu care determină evoluţia industrială al unui stat), apoi în prezent – 20.000 anual. Vă imaginaţi, un salt de 20 ori mai mare comparativ cu acel an!

Astăzi şi America Latină înregistrează succese incontestabile în domeniul educaţiei, nu doar în dezvoltarea industriei cinematografice, produsele căreia care au inundat canalele TV ale lumii. 15 universităţi din regiunea respectivă au intrat în topul celor mai bune 500 de universităţi ale lumii, 6 dintre ele aparţin Braziliei. Pentru comparaţie ne vom referi la indicatorii respectivi din Republica Moldova. Conform Ranking Web of World Universities de la începutul acestui an primele două universităţi ale noastre sunt plasate pe locul 2473 (ASEM) şi 3194 (UTM) dintr-un număr de 20 000 de instituţii similare ale lumii, restul aflându-se şi mai departe, unele – chiar spre coadă.

Şi acum să trecem la evenimentul de înmânare a diplomelor de doctor şi doctor habilitat, a atestatelor de profesor universitar, conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător, ceea ce confirmă rezultatele activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei, inovării şi educaţiei în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice şi didactice de înaltă calificare şi vizează problematica abordată de noi mai sus. De această dată au fost înmânate 40 de acte ce atestă gradele şi titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice ale cercetătorilor şi cadrelor universitare care au muncit ani în şir pentru a obţine rezultate semnificative.

– Titlul de doctor în ştiinţe este cu siguranţă a performanţă a Dvs., a menţionat în cuvântul său de felicitare acad. Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, care s-a referit la situaţia în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice în ţară, dar şi în lume, pentru a vedea, a compara unde ne aflăm şi cum ne mişcăm pentru a atinge rezultate mai bune. Preşedintele CNAA a operat anume cu acele şi alte cifre, la care ne-am referit la începutul acestui material, ca în final să conchidă: mai avem foarte mult de muncit în sfera respectivă ca să ne raliem la standardele europene. Drept argument a apelat la următoarele date: dacă în ţările europene se pregătesc anual în mediu 21 de doctori în ştiinţă la 100 mii de locuitori, apoi în unele state ale lumii şi mai mult: Australia şi Portugalia – câte 50, Elveţia – 43, Suedia şi Danemarca – câte 40, Finlanda – 35, Germania – 30 etc., Republica Moldova – 6 doctori…

Dintre cele 40 de persoane, participante la şedinţa festivă pentru a li se înmâna actele CNAA, au fost 3 doctori habilitaţi, 14 doctori în ştiinţe, 3 profesori universitari, 15 conferenţiari universitari şi 5 conferenţiari cercetători. E un eveniment remarcabil pentru toate aceste persoane. De această dată manifestarea s-a deosebit faţă de celelalte prin prezenţa unor personalităţi marcante ale culturii noastre, cărora li s-a conferit titluri ştiinţifico-didactice graţie activităţii lor de instruirie a cadrelor de specialişti la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. E vorba de Eleonora Constantinova, artistă a poporului, maestru emerit în arte, cavaler al Ordinului „Gloria muncii”, prezenţa căreia a fost aplaudată de toţi. Ea, la rândul său, a pregătit 2 artişti ai poporului, 1 artist emerit, 12 laureaţi ai concursurilor internaţionale şi naţionale. Activează de peste 40 de ani în cadrul Teatrului Naţional de Operă şi Balet. Pe parcursul anilor a montat în ţară şi în străinătate 40 de spectacole din repertoriul clasic naţional şi cel universal.

Cea de a doua personalitate prezentă la eveniment a fost Serghei Ciuhrii, artist al poporului, cavaler al Ordinului „Gloria muncii”, are la activ 350 lucrări de creaţie care se păstrează în fondul Companiei „Teleradio-Moldova”. Calităţile sale pedagogice le-a demonstrat cu brio în calitate de dirijor al renumitelor orchestre „Mărţişor ” şi „Flueraş”. A pregătit 3 maeştri în arte, 1 artist emerit, 6 laureaţi ai concursurilor internaţionale şi naţionale. Dnei Eleonora Constantinova şi dlui Serghei Ciuhrii li s-au înmânat atestatele de profesor universitar la solicitarea Senatului Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Alături de dânşii, s-a aflat şi Eugeniu Gârneţ, regizor de balet, maestru emerit în arte, vestit coreograf în ţara noastră, căruia i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar la solicitarea Catedrei coreografie a aceleiaşi Academii. În patrimoniul cultural al ţării au intrat spectacolele de balet montate de regizor ca „Frumoasa din pădurea adormită” de P.,Ceaikovski, „Prinţ şi cerşetor” de N. Simonian, „Romeo şi Julieta” de S. Prokofiev, „Mandarinul miraculos” de B. Bartok, „Carmen-suita” de R. Şcedrin etc. Prin urmare, toţi trei sunt oameni consacraţi culturii care au meritat pe deplin titlurile ştiinţifico-didactice.

Îi vom nominaliza şi pe cei trei doctori habilitaţi care şi-au ridicat diplomele ce le atestă gradul ştiinţific, demonstrând pe parcursul anilor dragoste şi ataşament faţă de cercetare. E vorba de Olga Tagadiuc de la USM care a susţinut teza în domeniul biochimiei cu tema „Aspecte metabolice ale antogeniei postnatale a ţesutului osos în normă şi osteopatia experimentală”. Autorul celei de a doua lucrări „Valorile diagnostico-curative ale laparoscopiei în colecistita şi pancreatita acută” este Ion Ciutac de la USMF „N. Testemiţanu”. A fost înmânată şi o teză de doctor habilitat în tehnică, susţinută în cadrul UTM de Mircea Bernic: „Bazele ştiinţifice ale procesului de uscare a produselor oleaginoase cu aplicarea impulsionară a câmpurilor electromagnetice”. Sunt teme de actualitate! Să ajute la prosperarea sănătăţii şi la dezvoltarea economiei ţării.

O altă activitate, realizată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, este recunoaşterea şi echivalarea tezelor de doctorat, elaborate de cetăţenii noştri peste hotare. De această dată au fost examinate patru teze de doctorat, susţinute în România, Ucraina şi Rusia. În contextul dat, menţionăm diploma de doctor a Protoiereului Octavian Moşin, parohul Bisericii "Întâmpinarea Domnului", eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului al României în rezultatul susţinerii tezei „Biserica şi teologia rusă în secolul al XIX-lea” în cadrul Universităţii „L. Blaga” din Sibiu, echivalată la noi cu gradul ştiinţific de doctor în istorie. În 2011 au fost recunoscute şi echivalate în total 20 de teze doctor susţinute în România şi una în Israel.

Malul drept devine tot mai atractiv pentru concetăţenii noştri de pe malul stâng al Nistrului în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. La această şedinţă i-a fost înmânată diploma de doctor în studiul artelor dnei Iulia Troian, directorul Şcolii de Arte „S. Rahmaninov” din Tiraspol, care în lucrarea sa de doctorat a elucidat tema „Scriitura pianistică în creaţia componistică a lui Vladimir Rotaru”, la specialitatea Arte audio-vizuale (arta muzicală).

De asemenea, Comisia de atestare a CNAA din 23 mai curent printr-o decizie a format Consiliul ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor în economie de Ana Mikolişina, directorul Şcolii de business din cadrul Camerei de comerţ şi industrie din Transnistria. La etapa de perfectare a lucrării de doctorat în domeniul microbiologiei este şi Antonina Bratuhina de la Universitatea de Stat din Transnistria, care va susţine teza în cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM.

Recent, dr. hab. în agricultură Alexei Gumeniuk de la Institutul Nistrean de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii din Tiraspol, prin intermediul Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, a fost abilitat cu dreptul de a fi conducător de doctorat la trei specialităţi: agrotehnică, agrochimie şi legumicultură. Prin urmare, pot fi găsite tangenţe şi interese comune în cooperarea dintre malul drept şi malul stâng al Nistrului din perspectiva soluţionării diferendului transnistrean. Această activitate urmează a fi precizată şi extinsă prin înţelegeri şi decizii la nivel de stat.

Tatiana Rotaru,
consultant al CNAA