Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aruşanov Ernest, doctor habilitat, profesor universitarAruşanov Ernest, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:25 decembrie 2006, nr.688
Specialităţi abilitate: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Proprietăți optice și de transport ale soluțiilor solide Cu2Zn(Sn,Ge)(S,Se)4 01.04.10 IFA conducător 09.07.2019
D Proprietăţile optice ale materialelor semiconductoare Cu(In1-xGax)1+2nSe2+3n ŞI Cu2Zn(Sn,Ge)S4 pentru fotovoltaică 01.04.10 IFA conducător 05.10.2011
D Proprietăţile optice ale materialilor Cu(In,Ga)3Se5, Cu(In,Ga)5Se8 şi Cu(In,Ga)(Se,S)2 01.04.10 conducător
consultant
Sîrbu Nicolae
18.09.2008