Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aruşanov Ernest, doctor habilitat, profesor universitarAruşanov Ernest, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:18 decembrie 2013, nr.1899
Specialităţi abilitate: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Spectre de împrăştierea Raman, proprietăţile electrice şi fotoluminescente a compuşilor semiconductori Cu2Zn(Sn,Ge,Si)(S,Se)4 şi (Fe,Mn)In2S4 01.04.10 IFA conducător 09.10.2014
D Proprietăţile optice ale materialelor semiconductoare Cu(In1-xGax)1+2nSe2+3n ŞI Cu2Zn(Sn,Ge)S4 pentru fotovoltaică 01.04.10 IFA conducător 05.10.2011
D Proprietăţile optice ale materialilor Cu(In,Ga)3Se5, Cu(In,Ga)5Se8 şi Cu(In,Ga)(Se,S)2 01.04.10 conducător
consultant
Sîrbu Nicolae
18.09.2008