Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Managementul strategic al dezvoltării regionale în contextul integrării în spaţiul european


Autor: Andrei Popa
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Eugen Hrişcev
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Globalizare, incertitudine, integrare economică, economie mică, economie regională, avantaj competitiv, lanţ valoric, cluster, locaţie, aglomerări antreprenoriale, mediu inovaţional, dezvoltare regională, metodologie

Adnotare

Teza este consacrată planificării strategice a potenţialului regional în baza identificării avantajelor competitive. Subiectul competitivităţii regiunilor este abordat luându-se în consideraţie evoluţia fenomenelor social-economice teritoriale. În acest scop sunt evaluate paradigmele teoretice despre localizare şi dezvoltare regională.

În teză este efectuată o cercetare complexă a economiei naţionale sub aspectul competitivităţii producţiei moldoveneşti în comerţul internaţional. Analiza efectuată este corelată la viziunile teoretice în domeniul dat şi a determinat scopul cercetării – argumentarea metodologică a procesului de elaborare a strategiilor de dezvoltare regională.

Noutatea ştiinţifică a tezei o constituie metodologia stabilirii competitivităţii lanţurilor valorice ale ramurilor/industriilor cu avantaje competitive. Este precizată metodologia determinării avantajului competitiv al economiei Republicii Moldova şi a unităţilor ei administrativ-teritoriale.

În baza analizei datelor statistice este argumentat şi elaborat un sistem de indicatori ai competitivităţii regionale prin intermediul evaluării mediului antreprenorial şi a mediului inovaţional. Utilizarea metodelor de analiză cantitativă şi comparativă argumentează activitatea aglomerărilor antreprenoriale care depăşesc hotarele administrative ale unităţilor teritoriale existente în prezent.

Cercetările efectuate au demonstrat impactul activităţii întreprinderilor micii şi mijlocii, a instituţiilor educaţionale şi de cercetare asupra gradului de creştere a entităţii teritoriale, argumentând în acelaşi timp şi diferenţierea nivelelor de dezvoltare a regiunilor ţării.

Perspectiva dezvoltării competitivităţii regionale este legată de experienţa acumulată şi promovată în ţările europene.

În teză este înaintată metodologia determinării strategiilor de dezvoltare regională prin utilizarea sistemului de indicatori ai rezervelor potenţialului regional economic, social, uman.

Valoarea aplicativă a lucrării este demonstrată prin utilizarea metodologiei şi sistemului de indicatori elaboraţi în procesul de determinare a strategiilor de creştere a Regiunii de Dezvoltare Sud care întruneşte opt raioane din sudul Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Premise ale managementului strategic al dezvoltării regionale
 • 1.1. Principii generale ale managementului strategic al dezvoltării regionale
 • 1.2. Incertitudinea şi conceptul economiei regionale în condiţiile globalizării
 • 1.3. Aspecte teoretice ale aglomerării antreprenoriale teritoriale ca factor al creşterii economice
 • 1.4. Aglomerarea regională prin prisma avantajului competitiv
 • 1.5. Grupările antreprenoriale ca model al mangementului competitivităţii regionale

CAPITOLUL II. Identificarea aglomerărilor şi grupărilor teritoriale prin prisma avantajului competitiv
 • 2.1. Premise teoretice privind identificarea aglomerărilor economice
  • 2.1.1. Metodologia evaluării avantajelor competitive
  • 2.1.2. Critici aduse teoriei lui Porter
 • 2.2. Avantajele regionale în cadrul competitivităţii naţionale: metodologia identificării.
 • 2.3. Identificarea grupărilor antreprenoriale în contextul dezvoltării regionale

CAPITOLUL III. Mediul inovaţional în calitate de indicator al competitivităţii regionale
 • 3.1. Lanţul valoric şi politica inovaţională regională
 • 3.2. Sistemele inovaţionale regionale şi politica regională în Uniunea Europeană
 • 3.3. Elaborarea Strategiilor Regionale de Inovare şi evaluarea mediului inovaţional – aspecte metodologice

CAPITOLUL IV. Regionalizarea ca proces de planificare strategică şi management teritorial (în baza Regiunii de Dezvoltare Sud)
 • 4.1. Particularităţile planificării strategice a dezvoltării regionale
 • 4.2. Caracteristica potenţialului regional în aspectul avantajului competitiv
 • 4.3. Planificarea strategică a dezvoltării RDS în baza evaluării rezervelor
  • 4.3.1. Politici regionale de integrare
  • 4.3.2. Politici regionale pentru inovaţie
 • 4.4. Mecanismele manageriale a integrării economice europene