Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Mecanismele economice de atragere a investiţiilor străine


Autor: Tofan Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Valentina Fetiniuc
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 31-08.00.05-27.03.08
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.92 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Investiţii străine, investiţii străine pe orizontal, investiţii străine pe vertical, politici naţionale de atragere a investiţiilor străine, privatizare, proces de privatizare, metode de privatizare, model de expunere la privatizare, impact economic, strategie, strategii de atragere a investiţiilor străine

Adnotare

Prezenta teză are drept scop studierea mecanismelor economice determinante ale atragerii investiţiilor străine în economia naţională, studierea impactului acestora asupra procesului de reformare a relaţiilor de proprietate şi rolul acestora în sporirea eficienţei economiei naţionale în Republica Moldova.

În lucrare se prezintă geneza şi treptele de transformare a investiţiilor străine, ca categorie economică începând cu perioada secolului 17 şi până în prezent. Sunt expuse teoriile şi concepţiile diferitor economiştilor privind categoria economică de „investiţii”. În cadrul problemei studiate, un rol important aparţine determinării direcţiilor de atragere a investiţiilor străine în economie, cercetarea profundă a interdependenţei dintre forma de proprietate şi eficienţa economică, ca indicator important al creşterii economice. În acest context, s-a efectuat analiza procesului de privatizare – ca mecanism principal de atragere a investiţiilor străine în Republica Moldova.

Privatizarea reprezintă, pentru Republica Moldova, un mecanism economic de atragere a investiţiilor străine care vor constitui bază pentru investiţiile noi, în rezultatul cărora se produce o plus valoare adăugată. La privatizare trebuie să se ţină cont de criteriul eficienţei finale ale acesteia, adică al găsirii celui mai bun proprietar pentru obiectul supus privatizării. Au fost evidenţiate unele aspecte pozitive, dar şi negative ale privatizării efectuate în Republica Moldova şi, în conformitate cu scopurile tezei, au fost propuse anumite măsuri privind desfăşurarea privatizării în viitor.

Teza conţine o analiză amplă a politicilor de atragere a investiţiilor străine în economia naţională în baza unei sistematizări a factorilor importanţi ce influenţează asupra atragerii investiţiilor. În teza s-a efectuat evaluarea mediului investiţional în baza sistemului complex de criteriilor în domeniu.

Studiul conceptelor teoretice şi practice ale procesului privatizării prin atragerea investiţiilor străine în Republica Moldova a dat posibilitate autorului de a elabora un model de atragere a investiţiilor străine prin intermediul expunerii întreprinderilor la privatizăre.

Recomandările înaintate poartă un caracter practic, în acelaşi timp, avînd o însemnată valoare ştiinţifică şi pot fi utilizate în cadrul strategiilor investiţionale implementate în economia Republicii Moldova şi a programelor de privatizare a patrimoniului public din republică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Rolul investiţiilor străine în procesul
  • 1.1. Conceptul investiţiilor străine în doctrinele economice şi manageriale contemporane.
  • 1.2. Politici naţionale de atragere a investiţiilor străine
  • 1.3. Teoriile economice privind privatizarea ca mecanism de atragere a investiţiilor străine
  • 1.4. Practica internaţională de atragere a investiţiilor străine prin prisma privatizării

CAPITOLUL II. Efectele economice de atragere a investiţiilor străine în Republica Moldova
  • 2.1. Procesul de privatizare şi efectele acestuia în Republica Moldova
  • 2.2. Impactul economic al privatizării asupra agenţilor economici
  • 2.3. Interconexiunea dintre investiţiile străine şi autohtone, impactul lor asupra economiei naţionale

CAPITOLUL III. Eficientizarea procesului privatizării prin atragerea investiţiilor străine în Republica Moldova
  • 3.1. Direcţiile procesului investiţional în economia naţională
  • 3.2. Strategii de atragere a investiţiilor străine
  • 3.3. Elaborarea unui model de atragere a investiţiilor străine prin intermediul privatizării