Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Instrumente de suflat în arta interpretativă din Republica Moldova (anii `20-`80 ai secolului al XX-lea)


Autor: Cazac Anatolie
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vladimir Axionov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural
CSS: D 22-17.00.01-27.03.08
Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

academie, ansamblu, artist, bucium, cimpoi, clarinet, colegiu, conservator, corn, dirijor, fagot, filarmonică, flaut, fluier, interpret, instrument, lăutar, nai, oboi, orchestră, saxofon, solist, tilincă, trombon, trompetă, tubă

Adnotare

Teza constă din introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, note, bibliografia din 209 titluri, 15 anexe, 132 de pagini de text de bază, 16 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu – Arte audio-vizuale (Arta muzicală).

Problema ştiinţifică constă în necesitatea conştientizării ştiinţifice a locului şi funcţiilor artei de interpretare la instrtumentele de suflat în Republica Moldova.

Scopul şi obiectivele tezei: sinteza istoricului utilizării instrumentelor de suflat în arealul cultural românesc; caracterizarea specificului instrumentelor de suflat tradiţionale; relevarea contribuţiei instrumentelor de suflat la prezentarea sonoră a manifestărilor folclorice, lăutăreşti, militare; estimarea rolului acestor instrumente în activitatea interpretativă a fanfarelor şi a colectivelor de difuzare a muzicii populare; aprecierea nominală a aportului celor mai de seamă interpreţi la instrumentele de suflat pentru ridicarea nivelului de profesionalism artistic în arta interpretativă din Republica Moldova; evidenţierea importanţei interpreţilor la instrumentele aerofone pentru formarea şi evoluţia orchestrei simfonice a Filarmonicii Naţionale şi a orchestrei Teatrului Naţional de Operă şi Balet; evaluarea procesului de pregătire a cadrelor de profesori şi de interpreţi la instrumentele de suflat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiilor constă în faptul că teza dată este primul studiu de sinteză asupra artei interpretative la instrumentele de suflat din Republica Moldova în cursul a 70 de ani.

Semnificaţia teoretică. Pentru prima dată sunt generalizate şi sistematizate date cu privire la istoricul utilizării instrumentelor de suflat, manifestările acestor instrumente în fanfarele militare şi civile din perioada studiată, în orchestrele de muzică populară, în colectivele de difuzare a muzicii academice punând accent asupra pregătirii interpreţilor la instrumentele de suflat în instituţiile specializate de învăţământ muzical.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele acumulate de autor pot fi implementate în procesul de lucrul ştiinţific, metodico-ştiinţific, instructiv-didactic, managerial şi în activitatea interpretativă. Ele au găsit utilizare practică în activitatea fanfarelor conduse de autor, la lecţiile de specialitate în cadrul catedrei Instrumentele aerofone şi de percuţie a AMTAP.

Cuprins


1. ARTA INTERPRETATIVĂ LA INSTRUMENTELE DE SUFLAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIU
 • 1.1. Situaţia în domeniul studierii artei de interpretare instrumentală
 • 1.2. Situaţia în domeniul studierii instrumentelor de suflat
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ISTORICUL UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR DE SUFLAT ÎN MUZICA FOLCLORICĂ, OSTĂŞEASCĂ, DE CURTE ŞI LĂUTĂREASCĂ.
 • 2.1. Instrumentele de suflat tradiţionale
 • 2.2. Instrumentele de suflat în muzica folclorică, ostăşească, de curte
 • 2.3. Instrumentele de suflat în manifestările lăutăreşti
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INSTRUMENTELE DE SUFLAT ÎN FANFARELE ŞI FORMAŢIILE DE AMATORI ŞI SEMIPROFESIONISTE DE MUZICA POPULARĂ ŞI DE ESTRADĂ
 • 3.1. Fanfarele militare
 • 3.2. Fanfarele civile.
 • 3.3. Formaţiile de muzică populară şi de estradă.
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ACTIVITATEA SPECIALIŞTILOR INTERPREŢI LA INSTRUMENTELE DE SUFLAT
 • 4.1. Solişti
 • 4.2. Colectivele profesioniste de interpreţi
 • 4.2.1. Orchestra simfonică a Filarmonicii Naţionale.
 • 4.2.2. Orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet.
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. PROCESUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR DE PROFESORI ŞI INTERPREŢI LA INSTRUMENTELE DE SUFLAT
 • 5.1. Instituţiile preuniversitare
 • 5.2. Conservatoarele
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5