Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Uniunea Europeană în contextul reconfigurării sistemului politic internaţional


Autor: Ţugui Eduard
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ion Sandu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-23.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Uniunea Europeană, integrare europeană, instituţii şi politici europene, Uniune Economică şi Monetară, teorii sistemice, sistem politic internaţional, centrul sistemului politic internaţional, periferia mondială, instituţii internaţionale, transformarea sistemului politic internaţional.

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 400 numiri, 165 pagini de text de bază, 10 anexe. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 8 articole publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova. Volumul total al publicaţiilor la tema dată este de circa 3,5 coli de autor.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Lucrarea de faţă constituie o cercetare ştiinţifică a locului şi rolului Uniunii Europene într-o lume în profundă schimbare, precum şi raportarea Republicii Moldova la metamorfozările (geo)politice continentale şi globale contemporane.

Scopul investigaţiei este analiza teoretică a ponderii UE în actualul sistem politic internaţional marcat de o reaşezare (geo)politică la scară planetară. Reieşind din dezideratul teoretic al scopului investigaţiei, ne propunem realizarea următoarelor obiective: conceptualizarea termenului de sistem politic internaţional prin dimensiunile ontologică şi epistemologică a acestuia; descrierea genezei, evoluţiei şi a proceselor sistemului politic internaţional; elucidarea construcţiei politice europene precum şi a mecanismelor de funcţionare a Uniunii Europene prin prisma teoriilor sistemice; reliefarea particularităţilor metamorfozării sistemului politic internaţional contemporan în contextul unificării politice europene; evidenţierea ponderii Uniunii Europene în periferia mondială, prin competiţia cu alţi protagonişti ai scenei internaţionale; analiza raporturilor dintre UE şi Republica Moldova, precum şi argumentarea teoretică a beneficiilor consolidării acestor relaţii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a studiului derivă din încercarea de a face o sinteză a două categorii complexe, sistemul politic internaţional şi Uniunea Europeană, elucidând geneza şi evoluţia celor două categorii, inclusiv interacţiunea actuală a acestora, prin prisma abstracţiilor teoretice sistemice, precum şi formularea unor enunţuri teoretice referitoare la eurointegrarea Republicii Moldova. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Cercetarea reprezintă o resuscitare şi, totodată, o regândire a teoriei sistemice, care să coexiste cu abordările empirice şi carteziene. Sfera şi diversitatea acestor împrumuturi teoretice şi metodologice nu ne permit deocamdată să numim rezultatul o teorie, însă ceea ce rezultă este un important cadru teoretic în care să poată fi construită o metateorie sistemică.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către factorii de decizie din Republica Moldova, în special de către funcţionarii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru a construi un dialog mai eficient cu Uniunea Europeană în contextul unei arhitecturi politice internaţionale în profundă schimbare. De asemenea, rezultatele lucrării sunt utilizate de către cadrele didactice ca suport teoretic a cursurilor universitare: „Istoria şi teoria sistemelor internaţionale”, „Globalistica”, „Geopolitică” etc.


Cuprins


1. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI TRANSFORMAREA SISTEMULUI POLITIC INTERNAŢIONAL: ANALIZA PUBLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1.Concluzii la capitolul 1
 • 2. SISTEMUL POLITIC INTERNAŢIONAL: ABORDARE TEORETICO-METODOLOGICĂ
 • 2.1.Dimensiunile ontologică şi epistemologică ale sistemului politic internaţional
 • 2.2.Structura, funcţionarea şi transformarea sistemului politic internaţional
 • 2.3.Concluzii la capitolul 2

3. UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN ACCEPŢIUNEA TEORIILOR SISTEMULUI POLITIC INTERNAŢIONAL
 • 3.1.Geneza şi evoluţia sistemului eurocentric: de la universalitate la balanţa de putere
 • 3.2.Atenuarea anarhiei şi instituţionalizarea construcţiei politice europene
 • 3.3.Concluzii la capitolul 3

4. INTERACŢIUNEA UNIUNII EUROPENE CU SISTEMUL POLITIC INTERNAŢIONAL
 • 4.1.Repercusiunile unificării politice europene asupra metamorfozării arhitecturii politice internaţionale
 • 4.2.Ponderea Uniunii Europene în periferia mondială şi reaşezarea centrului sistemului politic internaţional
 • 4.3.Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: o interacţiune asimetrică într-un sistem internaţional dinamic
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI