Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teosa Valentina, doctor habilitat, profesor universitarTeosa Valentina, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1621
Specialităţi abilitate: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dimensiuni politice ale dezvoltării potenţialului uman în contextul globalizării (cazul Republicii Moldova) 23.00.04 USM conducător 20.12.2012
D Strategii şi mecanisme de guvernare politică a Consiliului Europei 23.00.04 USM conducător 09.10.2012
D Strategii internaţionale contemporane de soluţionare a conflictelor regionale (Cazul conflictului palestino - israelian) 23.00.04 USM conducător 16.02.2012
D Politici sociale în sfera muncii în contextul integrării europene a Republicii Moldova (dimensiuni politico-juridice) 23.00.01 USM conducător 03.06.2010