Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Condiţii pedagogice ale învăţării prin cooperare a elevilor din învăţământul primar (limba engleză)


Autor: Dumitru Carolina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Galina Burdeniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: D 33-13.00.02-26.02.04
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cooperare, învăţare prin cooperare, grup de bază, grup de învăţare formal, grup de învăţare informal, abilităţi sociale, competenţă comunicativă, model tehnologic, condiţii pedagogice, condiţii psihologice, condiţii educaţionale, condiţii lingvistice, condiţii metodologice

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 127 numiri, 18 anexe, 131 pagini text de bază, 12 figuri, 24 tabele, 1 formulă. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Teoria instruirii şi didactica limbii engleze.

Scopul cercetării constă în elaborarea, fundamentarea condiţiilor pedagogice ale învăţării prin cooperare şi structurarea lor în Modelul tehnologic al învăţării prin cooperare a limbii engleze în învăţământul primar.

Obiectivele de cercetare: examinarea aspectelor teoretice şi analiza istoricului învăţării prin cooperare; precizarea şi redefinirea conceptului de învăţare prin cooperare, evidenţierea componentelor de bază şi a principiilor ei; determinarea trăsăturilor specifice învăţării prin cooperare în comparaţie cu învăţarea tradiţională; stabilirea tipurilor de grupuri, a caracteristicilor şi criteriilor de constituire a grupului; fundamentarea condiţiilor pedagogice şi delimitarea acestora în condiţii psihologice, educaţionale, metodologice, lingvistice; structurarea Modelului tehnologic al învăţării prin coopere a limbii engleze în învăţământul primar şi validarea acestuia prin experiment.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este obiectivată de: reconsiderarea istorică, sociopedagogică şi psihologică a învăţării prin cooperare în raport cu analiza comparativă a acesteia cu învăţarea tradiţională; abordarea pluri- şi transdisciplinară în contextul analizei grupului ca componentă de bază a învăţării prin cooperare. A fost soluţionată următoarea problemă ştiinţifică importantă din domeniul teoriei şi metodologiei instruirii: demonstrarea valorii aplicative a condiţiilor pedagogice, în aspect psihologic, educaţional, lingvistic şi metodologic ca una din componentele de bază ale Modelului tehnologic al învăţării prin cooperare a limbii engleze în învăţământul primar.

Semnificaţia teoretică constă în elaborarea reperelor teoretice: evoluţia conceptuală a învăţarii prin cooperare; avantajele învăţării prin cooperare în comparaţie cu învăţarea tradiţională; caracteristicile esenţiale ale grupului de elevi, criteriile de constituire a acestuia; condiţiile pedagogice ale învăţării prin cooperare.

Valoarea aplicativăa lucrării rezidă în elaborarea şi fundamentarea condiţiilor pedagogice, ce stau la baza Modelului tehnologic al învăţării prin cooperare a limbii engleze în învăţământul primar şi determină funcţionalitatea acestuia. Strategiile didactice, tehnologia şi sistemul indicatorilor de evaluare a eficienţei învăţării prin cooperare au asigurat coerenţa, logica şi funcţionalitatea procesului de predare-învăţare-evaluare la limba engleză.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: viziunea asupra învăţării prin cooperare, Modelul tehnologic al învăţării prin cooperare a limbi engleze în învăţământul primar au fost expuse într-un şir de materiale ştiinţifico-metodice şi implementate selectiv în unele şcoli la treapta învăţământului primar.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ALE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE
 • 1.1. Evoluţia învăţării prin cooperare
 • 1.2. Învăţarea prin cooperare: definire şi esenţialitate
 • 1.3. Analiza comparativă: învăţarea prin cooperare şi învăţarea tradiţională
 • 1.4. Grupul de elevi ca factor de bază al învăţării prin cooperare
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIŢIILE PEDAGOGICE CA NUCLEU EPISTEMIC AL MODELULUI TEHNOLOGIC AL ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
 • 2.1. Perspective psihologice ale predării limbii engleze în clasele primare
 • 2.2. Valoarea formativă a condiţiilor educaţionale în cadrul învăţării prin cooperare
 • 2.3. Particularităţile lingvistice şi metodologice ale învăţării limbii engleze prin cooperare.
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIMENSIUNEA APLICATIVĂ A TEHNOLOGIEI DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
 • 3.1. Diagnosticul situaţiei reale a învăţării limbii engleze prin cooperare
 • 3.2. Valorificarea experimentală a Modelului tehnologic al învăţării prin cooperare a limbii engleze în învăţământul primar
 • 3.3. Demersul de verificare a eficienţei condiţiilor pedagogice de organizare-desfăşurare a învăţării prin cooperare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3