Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile globalizării


Autor: Deleu Corina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Natalia Lobanov
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.14-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română

Adnotare

Scopul prezentei lucrări constă în determinarea originii şi a factorilor de diminuare a decalajelor de dezvoltare şi a celor de creştere economică în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile globalizării.

Evenimentele înregistrate în decursul ultimelor decenii, cum ar fi: intensificarea relaţiilor economice internaţionale, crizele globale, apariţia pe harta lumii a noilor pieţe emergente etc., afectează situaţia şi evoluţia Republicii Moldova pe plan mondial. Prezenta cercetare realizează o analiză teoretică şi practică a factorilor ce determină creşterea economică şi diminuarea decalajelor de dezvoltare a ţărilor din Europa Centrală şi de Sud- Est (ECSE) şi prefigurează implicaţiile şi posibilele soluţii pentru Republica Moldova.

În acest context, lucrarea prezintă următoarele obiective:

- analiza conceptuală a decalajelor de dezvoltare şi a fenomenului creşterii economice; - identificarea naturii şi evoluţiei decalajelor în cadrul noilor pieţe emergente din ECSE;

- determinarea impactului şocurilor externe, a fenomenelor de contagiune, a efectelor de interdependenţă şi vulnerabilitate;

- aprecierea efectului vecinătăţii asupra stării economice a ţării şi dezvoltării regionale; - elaborarea scenariilor de evoluţie a economiei Republicii Moldova, folosind modelul lui R.M. Solow ajustat;

- elaborarea măsurilor concrete în vederea diminuării decalajelor de dezvoltare şi realizării creşterii economice în Republica Moldova.

Având în vedere că trăsăturile fiecărui stat sunt specifice şi unice, şi că nu există o soluţie unică pentru intensificarea dezvoltării, este foarte important de a descoperi şi înţelege în ce constă motorul individual care generează creşterea economică şi diminuarea decalajelor de dezvoltare economică.

Argumentele ştiinţifice, elaborările metodologice şi instrumentele lor de implementare, descrise în lucrare, prezintă o importanţă teoretică, dar şi un caracter aplicativ pentru cercetătorii preocupaţi de aspectele creşterii economice. Rezultatele cercetării, contribuie la perfecţionarea metodologiei de analiză a decalajelor de dezvoltare economică, extinzând caracterul viziunilor teoretice existente asupra aspectelor ce ţin de diminuarea acestora şi accentuează rolul instituţiilor de stat în funcţionarea şi alegerea alternativelor şi a politicilor de dezvoltare a economiilor emergente în proces de transformare.

Cuprins


1. PROBLEMA DECALAJELOR DE DEZVOLTARE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII
 • 1.1. Abordări teoretice ale dezvoltării şi decalajelor economice
 • 1.2. Efectele globalizării asupra decalajelor economice în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MANIFESTĂRI ŞI DIRECŢII DE DIMINUARE A DECALAJELOR DE DEZVOLTARE ÎN CADRUL NOILOR PIEŢE EMERGENTE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE SUD-EST
 • 2.1. Originile şi evoluţia decalajelor în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est
 • 2.2. Şocurile externe şi efectele de interdependenţă în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est
 • 2.3. Politici economice de diminuare a decalajelor economice în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DECALAJE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI MĂSURI DE DIMINUARE A ACESTORA
 • 3.1. Impactul crizei economice mondiale asupra situaţiei economice şi sociale din Republica Moldova
 • 3.2. Scenarii de evoluţie a economiei Republicii Moldova folosind modelul Solow ajustat
 • 3.3. Direcţii şi măsuri de diminuare a decalajelor în dimensiuni materiale şi nemateriale în R.Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI