Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Mecanismul financiar al asigurărilor sociale


Autor: Ciobanu Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.10-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Cuvinte Cheie

politică socială, protecţie socială, asigurări sociale, statul bunăstării, mecanism financiar, riscul social, bugetul asigurărilor sociale de stat, contribuţii de asigurări sociale

Adnotare

Structura tezei. Teza de doctor cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 231 de surse, 15 anexe. Volumul lucrării este de 147 de pagini text de bază, 14 figuri, 24 de formule şi 6 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 3 reviste şi 9 publicaţii, în materialele simpozioanelor.

Domeniul de studiu îl constituie Asigurările sociale.

Obiectivele tezei sunt: studierea şi sistematizarea concepţiilor privind politica socială, protecţia socială, asigurările sociale şi asistenţa socială; studierea viziunilor contemporane privind esenţa economică, formele şi manifestările riscurilor sociale; studierea şi generalizarea experienţei ţărilor dezvoltate privind bunele practici de organizare a asigurărilor sociale; revizuirea structurii mecanismului financiar al asigurărilor sociale şi caracterizarea elementelor componente ale acestuia; identificarea şi selectarea unor repere moderne în formarea şi perfecţionarea cadrului legal şi instituţional al mecanismului financiar al asigurării sociale de stat din Republica Moldova; analiza bugetului asigurărilor sociale de stat din punct de vedere al suficienţei surselor de formare a acestuia; elaborarea modelului econometric ce permite estimarea fluxului de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi testarea empirică a acestuia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: dezvoltarea conceptului de risc social prin prisma stabilirii efectelor asupra bunăstării populaţiei; identificarea practicilor relevante de organizare a sistemului de asigurări sociale şi determinarea posibilităţilor de aplicare a acestora în vederea asigurării circulaţiei optimale a fluxurilor financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat; modernizarea structurii mecanismului financiar al asigurărilor sociale şi argumentarea importanţei şi necesităţii divizării în blocurile normativ-legal şi instituţional în scopul ameliorării interacţiunii fluxurilor în cadrul acestuia; prefigurarea modelului logico-funcţional al mecanismului financiar al asigurărilor sociale necesar pentru urmărirea şi evidenţa fluxurilor financiare şi utilizarea acestuia la formarea bugetului asigurărilor sociale de stat la nivel central şi local; identificarea dificultăţilor cu influenţă directă asupra dezvoltării sistemului de asigurări sociale în scopul eliminării lor şi eficientizării mecanismului financiar al asigurărilor sociale; elaborarea modelului funcţionării eficiente a mecanismului financiar al asigurărilor sociale aplicabil pentru prognozarea, pe termen mediu, a fluxurilor financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat; elaborarea propunerilor ce ţin de anumite direcţii prioritare de perfecţionare a asigurărilor sociale în vederea soluţionării problemelor din domeniul protecţiei sociale.

Semnificaţia teoretică rezidă în: sistematizarea abordărilor teoretice asociate conceptului de asigurări sociale; delimitarea şi dezvoltarea noţiunii de asigurare socială şi identificarea sferei ei de acoperire în Republica Moldova; caracterizarea mecanismului financiar al asigurărilor sociale şi al riscurilor sociale aferente asigurărilor sociale; reflectarea aspectului multidimensional al statului bunăstării prin prisma teoriilor moderne; sinteza mecanismelor asigurărilor sociale sub aspectul modelelor stabilite în practica internaţională; identificarea unor indicatori, ce reflectă nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor pentru asigurări sociale, necesari pentru evaluarea situaţiei sociale.

Valoarea aplicativă rezultă din recomandările pe care le conţine, a căror aplicare va spori eficienţa activităţii ministerelor, instituţiilor publice din domeniului vizat. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituţiile de învăţământ economic superior.

Cuprins


1. ASPECTELE CONCEPTUALE ŞI FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A ASIGURĂRILOR SOCIALE
 • 1.1. Fundamentarea teoretică şi sfera de cuprindere a conceptului cu privire la asigurări sociale
 • 1.2. Viziuni contemporane asupra esenţei economice, formelor şi manifestărilor riscului social
 • 1.3. Bunele practici de organizare a sistemului de asigurări sociale prin prisma experienţei ţărilor dezvoltate
 • 1.4. Concluzii asupra fundamentării teoretice şi formularea problemelor spre cercetare

2. FUNŢIONALITATEA MECANISMULUI FINANCIAR AL ASIGURĂRILOR SOCIALE PRIN PRISMA CIRCULAŢIEI FLUXURILOR FINANCIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Structura mecanismului financiar al asigurărilor sociale şi interacţiunea fluxurilor în cadrul acestuia
 • 2.2. Repere privind cadrul legal şi instituţional al mecanismului financiar al asigurărilor sociale din Republica Moldova
 • 2.3. Consideraţiuni privind evoluţia asigurărilor sociale sub aspectul dezvoltării economiei naţionale
 • 2.4. Evaluarea fluxurilor financiare în cadrul mecanismului financiar al asigurărilor sociale de stat din Republica Moldova
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. PERFECŢIONAREA MECANISMULUI FINANCIAR AL ASIGURĂRILOR SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Particularităţile dezvoltării mecanismului financiar al asigurărilor sociale
 • 3.2. Modelul funcţionării eficiente a mecanismului financiar al asigurărilor sociale
 • 3.3. Direcţii prioritare de perfecţionare a asigurărilor sociale
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3