Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea managementului calităţii de marketing în sectorul hotelier


Autor: Calughin Serghei
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Elena Turcova
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

structură de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare, capacitatea de cazare turistică, indicii de utilizare a capacităţii de cazare turistică, segmentarea pieţii, strategii de management, analiza concurenţială

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea e compusă din introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie cu 117 de titluri şi anexe. În lucrare sunt 137 pagini de text, 28 de tabele, 20 figuri, 9 anexe. De asemenea, în baza tezei au fost publicate 6 articole.

În lucrare sunt analizate întrebările cu privire la managementul marketingului in activitatea organizaţiilor BHT or. Chişinău. Scopul cercetării constă în elaborarea prevederilor şi recomandărilor referitoare la perfecţionarea gestionării marketingului în organizaţiile BHT. Obiectul cercetării sunt organizaţiile complexului turistic din or. Chişinău.

Noutatea ştiinţificăa cercetării constă în elaborarea teoretico-metodică a problemelor referitoare la atragerea clienţilor recurenţi şi asigurarea loialităţii lor faţă de produsul turistic al organizaţiilor businessului hotelier-turistic.

Baza metodologică a cercetării e constituită din abordarea sistemică, complexă şi istorică a examinării problemelor de gestionare, analiza logică. În calitate de bază teoretică pentru teza respectivă au servit lucrările savanţilor autohtoni şi străini în domeniul teoriei organizării şi gestionării, marketingului, şi, în plus, materialele şi recomandările conferinţelor, simpozioanelor şi seminarelor ştiinţifice

Importanţa practică a cercetării constă în faptul că organizaţiilor complexului hotelier-turistic din Chişinău li se propune un instrumentar metodic, ce permite a alege şi a utiliza eficient anumite programe motivaţionale pentru clienţi, adecvate noilor condiţii de gestiune.

Rezultatele practice a acestei lucrarări au fost puse in hotelul Flowers. Практические результаты данной работы были использованы на действующем предприятии – гостиница Flowers.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL MARKETINGULUI ÎN BUSINESSUL HOTELIER-TURISTIC
 • 1.1. Esenţa şi particularităţile marketingului serviciilor
 • 1.2. Particularităţile şi caracterul marketingului turistic
 • 1.3. Specificul formării imaginii serviciului turistic
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII DE MARKETING A ORGANIZAŢIILOR DIN BUSINESSUL HOTELIER-TURISTIC AL OR. CHIŞINĂU
 • 2.1. Analiza situaţiei pe piaţa turistică din or. Chişinău
 • 2.2. Analiza segmentării pieţei şi poziţionarea serviciilor unor organizaţii ale businessului hotelier-turistic din or. Chişinău
 • 2.3. Marketingul relaţional în organizaţiile businessului hotelier-turistic: realităţi şi perspective
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢII DE DEZVOLTARE ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND FORMAREA POLITICII DE MARKETING ÎN ORGANIZAŢIILE BUSINESSULUI HOTELIER-TURISTIC DIN OR. CHIŞINĂU
 • 3.1. Strategii de fidelizare a consumatorului de produse turistice
 • 3.2. Abordarea fundamentării marketingului relaţional în organizaţiile din businessul hotelier-turistic, orientate către grupul-ţintă de consumatori
 • 3.3. Strategiile de elaborare a politicii în organizaţia businessului hotelier-turistic pentru consolidarea poziţiilor pe piaţă
 • 3.4. Concluzii la capitolul

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI