Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul interacţiunii "mediul extern de afaceri-companie"


Autor: Marcovici Mugurel-Alin
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Marian Jalencu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management, firmă, mediu, strategie, competitivitate, globalizare, deregularizare, alianţă, hub-and-spoke, point-to-point

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 184 numiri, 35 anexe, 150 pagini de text de bază, 46 de figuri, 24 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: managementul interacţiunii mediul extern de afaceri – companie.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei constă în cercetarea şi evidenţierea oportunităţilor de aplicare a managementului interacţiunii “mediul extern de afaceri – companie”. În conformitate cu scopul nominalizat, se conturează următoarele obiective: identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor la nivel de sector de transport aerian şi aplicarea managementului interacţiunii “mediul extern de afaceri – companie”; studiul factorilor mediului extern de afaceri care influenţează compania de transport aerian tradiţional; determinarea interdependenţelor dintre companie şi mediu; stabilirea direcţiilor relevante ce vor crea valoare în baza managementului interacţiunii “mediului extern de afaceri – companie”; propunerea măsurilor cu privire la aplicarea managementului interacţiunii “mediului extern de afaceri – companie” care ar asigura o strategie de dezvoltare durabilă a transportului aerian atât din România cât şi din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică cuprinde următoarele elemente: elucidarea conceptului managementului interacţiunii „mediul extern de afaceri-companie”; evidenţierea elementelor cheie şi a celor specifice managementului interacţiunii “mediul extern de afaceri companie” şi concentrarea pe activităţile rentabile ale afacerii; ajustarea la condiţiile actuale ale României a unui model de afacere bazat pe posibilitatea de a obţine profit (beneficii peste costul de capital); recomandarea utilizării de către operatorul naţional TAROM a operaţiunilor de hedging pentru a diminua riscul de variaţie a preţului carburantului şi a operaţiunilor de schimb valutar.

Semnificaţia teoretică: Teza poate servi ca suport metodologic pentru cercetările orientate spre eficientizarea managementului interacţiunii mediului extern de afaceri – companie. Studiul managementului interacţiunii mediului extern de afaceri – companie poate fi utilizat în cursurile universitare de management şi ca bază pentru formarea şi dezvoltarea disciplinei de management aeronautic.

Valoarea aplicativă a lucrării: Recomandările elaborate în rezultatul cercetării managementului interacţiunii “mediului extern de afaceri – companie” vor contribui la eficientizarea activităţii firmelor de transport aerian din România şi Republica Moldova prin: aderarea firmelor de transport aerian tradiţional de talia TAROM la una din alianţele strategice globale; diminuarea influenţei acţionarilor şi centralizarea deciziilor comerciale la nivelul aparatului executiv ceea ce ar contribui la creşterea operativităţii companiei; oferirea de tichete la preţ redus concomitent cu oferirea serviciilor complete la bordul aeronavelor în funcţie de dorinţele şi posibilităţile financiare ale clienţilor; elaborarea strategiei de dezvoltare a transportului aerian tradiţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Măsurile şi recomandările propuse în teză au fost discutate şi aprobate pozitiv de către Societatea Naţională de Transport Aerian Public TAROM S.A. şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română putând fi utilizate ca bază pentru dezvoltarea ulterioară a transportului aerian tradiţional.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL INTERACŢIUNII „MEDIUL EXTERN DE AFACERI – COMPANIE”
 • 1. 1 Definire, conţinut şi conceptualizare a managementului interacţiunii „mediului extern de afaceri – companie”
 • 1.2. Doctrine, legi, teorii care sunt aplicate în managementul interacţiunii mediul extern de afaceri - companie
 • 1.3. Particularităţile managementului interacţiunii mediul extern de afaceri – companie specifice sectorului de transport aerian
 • 1.4. Metodologia, metodele, tehnicile şi procedeele aplicate în cercetarea managementului interacţiunii mediul extern de afaceri – companie
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. STAREA ACTUALĂ A SECTORULUI DE TRANSPORT AERIAN – EVOLUŢIA ŞI EFICIENŢA ACESTUIA
 • 2.1. Evoluţia sectorului de transport aerian
 • 2.2. Studiul asupra transportului aerian în contextul crizei economice actuale
 • 2.3. Compania TAROM: caracteristici generale
 • 2.4. Studiu comparativ a activităţii Companiilor TAROM şi Aer Lingus
 • 2.5. Globalizarea şi tendinţa alianţelor în cadrul sectorului de transport aerian
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. ABORDAREA STRATEGICĂ CU PRIVIRE LA EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI INTERACŢIUNII “MEDIULUI EXTERN DE AFACERI - COMPANIE”
 • 3.1. Caracteristica factorilor de mediu pentru firmele de transport aerian tradiţional
 • 3.2. Influenţa concurenţei asupra Companiei TAROM
 • 3.3. Eficientizarea firmei de transport aerian tradiţional prin aplicarea metodelor de management strategic
 • 3.4. Elaborarea scenariilor de dezvoltare strategică
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI