Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea procesului de comunicare managerială prin modificarea sistemului informaţional (în baza materialelor Companiei Naţionale a Huilei Petroşani)


Autor: Anca Jarmila Guţă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română

Teza

CZU 316.776:658.012:4 (498) (043) 658.012.4:316.776 (498) (043)

Adobe PDF document 0.94 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

management, comunicare, stil de comunicare, etică în comunicare, model de comunicare, sistem informaţional, baze de date distribuite

Adnotare

Dizertaţia este dedicată fundamentării teoretice a procesului de comunicare în management şi a introducerii unei modalităţi de îmbunătăţire a acestui proces prin intermediul sistemului informaţional. În mediul economiei de piaţă care consolidează dominaţia comunicării şi a tehnologiilor informatice, firmele româneşti se confruntă cu provocarea de proporţii pe care o reprezintă schimbarea paradigmei de comunicare şi informaţionale.

Lucrarea analizează conceptul teoretic al comunicării în management prezentând rolul, importanţa şi locul comunicării în activitatea managerului, regulile de bază, tipologia, elementele, nivelurile şi stilurile comunicării precum şi principalele concepte referitoare la etica în comunicarea managerială.

Obiectul de studiu al lucrării îl constituie Compania Naţională a Huilei Petroşani, o companie de importanţă strategică pentru economia naţională pentru care s-a realizat o analiză a modelului său de comunicare ierarhică şi s-au prezentat problemele de comunicare cu care se poate confrunta compania atunci când se implementează o schimbare. S-a elaborat şi implementat în lucrare un chestionar prin care s-au diagnosticat problemele de comunicare şi cele legate de sisitemul informaţional din cadrul companiei.

Pentru îmbunătăţirea procesului de comunicare din cadrul Companiei Naţionale a Huilei Petroşani s-a analizat sistemul său informaţional şi s-a propus implementarea bazelor de date distribuite în cadrul sistemului informaţional actual.

Argumentaţiile teoretice şi propunerile aplicative în ceea ce priveşte conceptele de comunicare şi utilizarea de noi structuri de baze de date care sunt conţinute în dizertaţie pot fi folosite în cadrul

companiei luată ca bază de studiu precum şi în alte firme care se confruntă cu probleme de comunicare şi informaţionale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Analiza conceptului teoretic al comunicării în management
  • 1.1 Rolul şi importanţa comunicării, locul comunicării în activitatea managerului
  • 1.2 Regulile de bază, tipologia, elementele, nivelurile şi stilurile comunicării
  • 1.3. Etica în comunicarea managerială

CAPITOLUL II. Probleme de comunicare în procesul de management şi implementarea schimbării
  • 2.1. Analiza modelului de comunicare ierarhică a C.N.H. Petroşani
  • 2.2. Problemele comunicării în procesul de implementare a schimbării în cadrul CNH Petroşani
  • 2.3. Diagnosticarea problemelor de comunicare şi a celor legate de sistemul informaţional din CNH Petroşani cu ajutorul metodei de cercetare directă - chestionarul

CAPITOLUL III. Îmbunătăţirea procesului de comunicare prin utilizarea bazelor de date distribuite în cadrul Companiei Naţionale a Huilei Petroşani
  • 3.1. Analiza sistemului informaţional actual în vederea îmbunătăţirii comunicării în cadrul companiei
  • 3.2 Elaborarea şi implementarea bazelor de date distribuite în cadrul sistemului informaţional actual
  • 3.3. Direcţiile de perfecţionare a procesului de comunicare ca urmare a utilizării bazelor de date distribuite