Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Eficienţa economică a producerii grâului de toamnă şi căile de sporire a ei (în baza datelor Zonei de Nord a Republicii Moldova)


Autor: Angela Chişlaru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Elena Timofti
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 631.15:633.11.324+633.11.033.324(478)

Adobe PDF document 1.20 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

producere, eficienţă economică, efect economic, productivitate, cerere, ofertă, tehnologii intensive, preţ de vânzare, cost unitar, necesităţi, posibilităţi, piaţă, scenariu, optimizare, planificare, factori de producţie, profit, rentabilitate

Adnotare

Teza de doctor este dedicată cercetărilor teoretice şi practice sporirii eficienţei economice a grâului de toamnă.

În baza analizei lucrărilor fundamentale a savanţilor economişti autorul concretizează esenţa, conţinutul şi formele de eficienţă economică a producţiei agricole, indicatorii, indicii şi criterii ce caracterizează nivelul eficienţei economice. În scopul studierii mai profunde a acestor categorii şi indicatori autorul a elaborat mecanismul de producţie şi activitate economică, structura şi conţinutul procesului de producţie în fitotehnie, propunând unii indicatori noi ce reflectă eficienţa întregului sistem de cultură a plantelor, totalizând grupele de indicator de eficienţă economică la nivel de întreprindere şi subdiviziune.

Analiza producerii grâului de toamnă demonstrează scăderea eficienţei ei. Zona de Nord cultivă grâu pe 102248 ha ceea ocupă 47,8 % în suprafaţa totală de grâu pe Republică şi produce 45,3 % din volumul total de boabe de grâu, ocupând 22,4 % în structura suprafeţelor însămânţate în Moldova. Rentabilitatea grâului de toamnă pe Republică s-a micşorat de la 54,9 % în anul 2000 până la 24,6 % în anul 2004. Pe Zona de Nord în anul 2004 cel mai înalt nivel de rentabilitate a fost obţinut în raionul Glodeni (52 %) şi cel mai redus nivel – în raionul Edineţ (20,5 %). Din punct de vedere a calităţii, productivităţii şi costului unitar cerealele produse în Moldova nu-s în stare să concureze pe piaţa europeană. În scopul sporirii eficienţei economice a producerii grâului de toamnă autorul a elaborat şi a propus strategia de dezvoltare a acestei culturi, esenţa căruia constă în: aplicarea tehnologiilor intensive (mecanizarea pe deplină a proceselor de muncă, sporirea productivităţii din contul administrării îngrăşămintelor la nivelul normelor ştiinţifice optime, lucrarea la timp şi calitativă a solului, semănatul pe câmpurile de rotaţie după premărgătorii favorabili, respectarea termenelor optime de recoltare, utilizarea tehnicii de productivitate înaltă), utilizarea soiurilor de productivitate înaltă, concentrarea producerii, perfecţionarea mecanismului de formare a preţurilor, crearea pieţelor de realizare a grâului de toamnă, optimizarea structurii suprafeţelor cultivate etc. O atenţie deosebită în teză i se acordă analizei cererii şi ofertei la grâul de toamnă în dependenţă de calitatea boabelor, susţinerea de către stat a producătorilor grâului de toamnă, utilizării raţionale a resurselor de producere, etc.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice şi modalităţile de apreciere a eficienţei economice a producţiei agricole
  • 1.1. Esenţa, conţinutul şi formele eficienţei economice
  • 1.2. Modul de apreciere a eficienţei economice a producţiei agricole

CAPITOLUL II. Nivelul dezvoltării şi eficienţa economică a producerii grâului de toamnă
  • 2.1. Starea actuală a producerii grâului de toamnă.
  • 2.2. Organizarea muncii şi metoda de apreciere a eficienţei economice a ei la producerea grâului de toamnă
  • 2.3. Eficienţa economică a producerii grâului de toamnă.

CAPITOLUL III. Direcţiile de sporire a eficienţei economice la producerea grâului de toamnă.
  • 3.1. Aplicarea tehnologiilor intensive.
  • 3.2. Utilizarea raţională a resurselor la producerea grâului de toamnă.
  • 3.3. Elaborarea strategiei producerii grâului de toamnă.