Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului de securitate internaţională


Autor: Bencheci Marcel
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Constantin Solomon
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în română

Teza

CZU 323.28+327(043.2)

Adobe PDF document 1.73 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, organele securităţii statului, combaterea terorismului, sistemul de securitate internaţională, terorism, mediu internaţional, organizaţii internaţionale de securitate, organizaţii teroriste, securizarea frontierelor, atacuri teroriste

Adnotare

Domeniul de studiu: studiul vizează domeniul ştiinţelor politice şi studii de securitate, atenția fiind axată pe cercetarea mecanismelor de combatere a terorismului şi consolidării sistemului de securitate internațională.

Scopul şi obiectivele tezei de doctorat constă în cercetarea complexă a aspectelor conceptual-teoretice şi aplicative ale combaterii terorismului contemporan şi consolidării sistemului de securitate internaţională. Pe acelaș palier, urmărind realizarea acestui scop, autorul s-a orientat spre soluţionarea următoarelor obiective: realizarea unui studiu istoriografic al elaborărilor ştiinţifice edificatorii la temă; abordarea reperelor teoretico-metodologice de investigaţie a acţiunilor de combatere a terorismului şi de întărire a securităţii internaţionale; cercetarea rolului Republicii Moldova în combaterea terorismului şi în procesul consolidării sistemului de securitate internaţională.

Noutatea științifică și originalitatea rezultatelor obținute: teza de doctorat reprezintă un studiu amplu interdisciplinar în Republica Moldova privind combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului securităţii internaţionale; sunt sintetizate detaliat mecanismele contemporane privind combaterea terorismului şi asigurarea securităţii internaţionale; sunt evaluate impactul organizaţiilor teroriste asupra sistemului de securitate internaţională; s-a analizat şi argumentat contribuţia Republicii Moldova la combaterea terorismului în procesul de consolidare a sistemului de securitate internaţională.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în formularea unei viziuni conceptuale detaliate privind combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului de securitate internaţională, în evidenţierea impactului organizaţiilor internaţionale de securitate asupra consolidării sistemului de securitate internaţională, a obiectivelor strategice de combatere a terorismului contemporan , precum şi elaborarea unor concluzii şi recomandări utile întru eficientizarea funcţionării sistemului securităţii internaţionale şi combaterea terorismului contemporan.

Importanța teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea unei cercetări ştiinţifice privind combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului securităţii internaţionale, iar în plan practic investigaţiile au finalizat cu perfectarea şi prezentarea unui studiu de factură interdisciplinară menit să contribuie la elucidarea pericolului internaţional al terorismului contemporan şi lupta împotriva acestui flagel.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: s-a realizat prin examinarea şi aprobarea lor în cadrul şedinţelor Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative şi Seminarului Ştiinţific de Profil al Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, fiind expuse la 14 de conferinţe naţionale şi internaţionale şi publicate în 22 lucrări ştiinţifice.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUAL-TEORETICE DE INVESTIGAŢIE A TERORISMULUI ŞI A SISTEMULUI DE SECURITATE INTERNAŢIONALĂ

 • 1.1. Combaterea terorismului contemporan şi asigurarea securităţii internaţionale: analiză istoriografică
 • 1.2. Repere teoretico-metodologice de cercetare a terorismului contemporan şi a securităţii internaţionale
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CONTRACARAREA TERORISMULUI CONTEMPORAN – IMPERATIV AL CONSOLIDĂRII SISTEMULUI DE SECURITATE INTERNAŢIONALĂ

 • 2.1. Terorismul contemporan - sursă de pericol asupra sistemului de securitate internațională
 • 2.2. Organizaţiile internaţionale de securitate şi rolul lor în combaterea terorismului
 • 2.3. Obiective strategice şi mecanisme de combatere a terorismului contemporan şi de consolidare a sistemului de securitate internaţională
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. CONTRIBUŢIA REPUBLICII MOLDOVA LA COMBATEREA TERORISMULUI ŞI CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE SECURITATE INTERNAŢIONALĂ

 • 3.1. Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională
 • 3.2. Securizarea frontierelor Republicii Moldova – oportunitate de încadrare în sistemul de securitate internaţională
 • 3.3. Aportul organelor securităţii statului Republica Moldova în combaterea terorismului
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI