Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / august /

Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova


Autor: Antoci Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 august 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română

Teza

CZU 339.5(478) (043.3)

Adobe PDF document 3.68 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

comerț extern, politici comerciale, politică comercială tarifară, politică comercială netarifară, taxe vamale, interdicții la import,, bariere netarifare, norme de securitate, subvenții, sancțiuni economice, boicot, blocadă, embargo, linkage negativ și retorsiune

Adnotare

Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 148 titluri, 157 pagini de text de bază, 23 tabele, 14 figuri, 6 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice cu volumul total de 7,9 c.a.

Domeniul de cercetare: Relaţiile economice internaţionale. Aspectele teoretice, metodologice și aplicative dezvăluite în teză vizează abordările și viziunile privind impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior la nivel național și internațional.

Scopul și obiectivele tezei: constă în dezvoltarea fundamentelor științifice şi metodologice care presupun implementarea unor politici comerciale cu privire la optimizarea și diversificarea comerțului exterior, în condițiile implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, pentru reducerea impactulului sancţiunilor economice asupra dezvoltării durabile a economiei naționale.

Atingerea scopului stabilit in teza de doctorat a determinat formularea si solutionarea următoarelor obiective: cercetarea premiselor teoretice referitor la promovarea relațiilor comerciale externe; argumentarea implementării măsurilor de protecție a economiei naționale de concurența celorlalte state; implementarea diplomației economice prin elaborarea unor politici de extindere a exporturilor și importurilor tehnologiilor avansate; formularea unor schimbări în difersificarea relațiilor comerciale internaționale; studierea impactului sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova, evidenţierea şi activizarea factorilor interni de creştere eficientă a comerţului exterior al Republicii Moldova; investigarea politicii comerciale internaţionale la nivel regional şi subregional; argumentarea necesităţii creşterii eficienţei comerţului exterior prin măsuri interne şi externe şi de modernizare a politicii comerciale internaţionale.

Noutatea ştiinţifică a tezei cuprinde următoarele elemente: constă în dezvoltarea bazelor teoretice şi metodologice referitor la implementarea politicilor comerciale cu privire la optimizarea și diversificarea comerțului exterior; determinarea multilaterală a problemelor și premiselor teoretice privind reducerea impactulului sancţiunilor economice asupra dezvoltării durabile a economiei naționale; abordarea conceptuală a implementării măsurilor de protecție a economiei naționale de concurența celorlalte state; conceperea elementelor definitorii a politicii de extindere sau reducere a exporturilor și importurilor bunurilor economice, în baza implementării diplomației economice, pentru diminuarea impactului sancțiunilor economice; elaborarea în baza modelului neoclasic Solow a unui scenariu de creştere economică a Republicii Moldova până în 2023; propunerea măsurilor științifice și metodologice privind creşterea eficienţei comerţului exterior prin măsuri interne şi externe şi de modernizare a politicii comerciale internaţionale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetării constă în elaborarea complexului de măsuri din punct de vedere științific și metodologic care presupun implementarea unor politici comerciale cu privire la optimizarea și diversificarea comerțului exterior al Republicii Moldova, pentru reducerea impactulului sancţiunilor economice asupra dezvoltării durabile a economiei naționale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei este determinată de posibilitățile de aplicare abordărilor teoretico-metodologice elaborate privind implementarea politicilor comerciale cu privire la optimizarea și diversificarea comerțului exterior al Republici Moldova, pentru reducerea impactului sancțiunilor economice asupra dezvoltării durabile a economiei naționale.

Implementarea și aprobarea rezultatelor științifice: Concluziile şi recomandările precum şi numeroase idei principale componente ale tezei au fost prezentate la simpozioane, conferinţe cu participare naţională sau internaţională. Rezultatele cercetării cu caracter aplicativ au fost prezentate pentru implementarea ideilor de bază elaborate în teză Ministerului Economiei și Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND COMERȚUL EXTERIOR
 • 1.1. Considerațiuni teoretice de bază privind comerţul exterior
 • 1.2. Cadrul instituțional al comerțului internațional GATT, OMC
 • 1.3. Tipologia și efectele sancțiunilor economice asupra comerțului exterior
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. INFLUENȚA POLITICILOR COMERCIALE ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Evoluția comerțului exterior al Republicii Moldova
 • 2.2. Implementarea instrumentelor, tehnicilor și politicilor comerciale în promovarea comerţului exterior al Republicii Moldova
 • 2.3. Dezvoltarea comerțului exterior al Republicii Moldova în condițiile aplicării sancțiuilor economice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII DE DEZVOLTARE AL COMERȚULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul aderării la spaţiul economic European, reorientarea și diversificarea partenerilor comerciali
 • 3.2. Colaborarea comercială a Republicii Moldova cu țările din Comunitatea Statelor Independente (CSI)
 • 3.3. Implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI