Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dreptul la petiţionare în Republica Moldova


Autor: CONICOV Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 342.727 (043.3)

Adobe PDF document 2.03 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

petiţionare, organele statului, petiţionar, sesizare, cerere, plângere, stat.

Adnotare

Structura tezei este următoarea: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 235 numiri, 158 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice (9,42 ca).

Domeniul de studiu: Drept constituţional.

Scopul și obiectivele prezentei teze constatăm cercetarea complexă a instituţiei dreptului de petiţionare cu elucidarea şi identificarea multiaspectuală particularităţilor dreptului de petiţionare cu definirea mecanismelor de realizare şi punerii în aplicare prin prisma dreptului constituţional. Obiectivele reprezintă nuanţarea şi reevaluarea conceptului noţiunii şi esenţei dreptului de petiţionare; natura juridică a instituţiei dreptului de petiţionare; formularea trăsăturilor caracteristice alte dreptului de petiţionare; formele de realizare a dreptului de petiţionare şi clasificarea lor; analiza procesului de realizare a dreptului de petiţionare de către organele puterii executive; realizarea dreptului de petiţionare de către legiuitor şi instituţiile autonome constituite de acesta.

Noutatea şi originalitatea științifică a rezultatelor obținute, care vor contribui la completarea doctrinei juridice constituționale. Elementele de noutate sunt cuprinse în mai multe concluzii şi recomandări care vin să suplinească golul cercetărilor ştiinţifice din domeniul petiţionării. La general tematica cu privire la dreptul de petiţionare, cu regret nu a fost supusă până la momentul de faţă unor investigaţii științifice multidimensionale de amploare. Astfel, numărul limitat de lucrări din domeniu precum şi nivelul de investigare, determină originalitatea acestui studiu care vine să elimine aspectul lacunar din domeniul cercetării.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în primul rând în relevarea importanței asigurării dreptului de petiţionare al cetăţeanului pe de o parte, şi elaborarea recomandărilor pentru modificarea actelor normative din Republica Moldova, care au menirea de a îmbunătăţi climatul realizării şi valorificării drepturilor fundamentale, condiţii indispensabile dezvoltării democraţiei statului de drept în Republica Moldova Semnificaţia teoretică este determinată de faptul că lucrarea conţine o descriere, analiză şi sinteză a materiei doctrinare, normative şi instituţionale privind mecanismul de realizare al dreptului de petiţionare, inclusiv rolul organelor statului în acest domeniu. În ansamblu, lucrarea contribuie la dezvoltarea teoriei din domeniul petiţionării şi perfecţionarea legislaţiei naţionale.

Valoarea aplicativă a tezei. Rezultatele obţinute pot servi drept puncte de inspirare în cercetările ulterioare a problemei abordate, pot fi folosite în procesul didactic ca suport teoretic în cadrul cursurilor de specialitate.

Implementarea rezultatelor științifice tezei. Concluziile de bază ale tezei au fost expuse în cadrul mai multor conferințe internaționale și naționale, publicate în diverse reviste de specialitate, fapt ce a contribuit la îmbogățirea cadrului teoretic național privind dreptul de petiționare. Rezultatele obținute vor fi implementate în predarea cursului de Drept constituțional în cadrul instituțiilor de învățământ.

Cuprins


1. DREPTUL DE PETIŢIONARE ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Interesul doctrinar faţă de natura dreptului de petiţionare
 • 1.2. Instituţia dreptului de petiţionare: incursiuni istorice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUL ŞI NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI DE PETIŢIONARE
 • 2.1. Noţiunea şi elementele structurale ale dreptului de petiţionare
 • 2.2. Configuraţiile mecanismului realizării dreptului subiectiv de petiţionare
 • 2.3. Clasificarea dreptului de petiţionare: principii doctrinare
 • 2.4. Locul dreptului de petiționare în cadrul drepturilor și libertăților fundamentale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. ASIGURAREA REALIZĂRII DREPTULUI DE PETIŢIONARE PRIN INSTRUMENTE NAŢIONALE
 • 3.1. Procedura de realizare şi termenii de examinare a dreptului de petiţionare
 • 3.2. Particularitățile procesului realizării dreptului subiectiv de petiţionare
 • 3.3. Modalitatea realizării dreptului de petiţionare de către instituțiile statului
 • 3.4. Analiza jurisprudenţei în materia dreptului de petiţionare
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI