Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul cererii de mobilitate academică internațională a studenților din învățământul superior din Israel


Autor: Menin Alon Zvi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Iuri Crotenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 ianuarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română
Adobe PDF document1.16 Mb / în engleză

Teza

CZU 338.2.012(478)(043.3)

Adobe PDF document 4.13 Mb / în engleză
186 pagini


Cuvinte Cheie

învățământ superior; exodul de creiere; Procesul de la Bologna; mobilitatea academică; emigrarea; turismul academic

Adnotare

Specializarea: 521.02 Economia mondială; relațiile economice internaționale Structura tezei: Lucrarea constă din introducere și patru capitole cu concluzii și recomandări. Teza include 27 de tabele, 22 figuri, 1 hartă și 2 scheme. Conține o listă de 213 de surse bibliografice și 21 de anexe, în total 151 de pagini. La tema tezei au fost publicate 17 articole în Europa, Israel și Asia.

Domeniul de cercetare: aspectele economice ale importului și exportului de servicii educaționale universitare în Israel, tendințele de exod de creiere, imigrația și turismul educațional.

Obiectul de cercetare: mobilitatea academică în învățământul superior a studenților israelieni și afluxul de studenți străini în învățământul superior din Israel; fenomenul de exod al creierelor din Israel este investigat.

Scopul cercetării: studierea cererii de mobilitate academică internațională a elevilor din învățământul superior din Israel, minimizând simultan tendința de scurgere a creierelor din Israel.

Sarcina tezei constă în încercarea de a găsi un model teoretic bazat pe prelucrarea sistematică a datelor pentru a anticipa mobilitatea studenților în învățământul superior. În plus, sarcina națională este de a minimiza fenomenul de exod al creierelor.

Noutatea științifică a cercetării constă într-o abordare cuprinzătoare orientată spre studiul problemei mobilității academice internaționale a studenților din învățământul superior din Israel. A fost analizată situația din sistemul de mobilitate academică internațională a studenților din învățământul superior din Israel.

Problema științifică importantă soluționată. Autorul prezintă argumente și date despre cererea sistematică de exod al creierelor din Israel în străinătate prin sistemul de mobilitate academică în rândul studenților din învățământul superior. Pentru a depăși pericolul exodului de creiere din Israel, autorul dezvoltă și oferă un mecanism național pentru mobilitatea academică internațională a studenților străini din învățământul superior, ceea ce minimizează scurgerea de creiere. Autorul elaborează și aprobă acest program.

Importanța teoretică a disertației. Importanța lucrării constă în obținerea de cunoștințe teoretice și practice în materie de mobilitate academică, exodul de creiere. Cercetările, sugestiile și concluziile lucrării pot fi utilizate în instituțiile de învățământ, precum Ministerul Educației, Comisia de atestare superioară, municipalitățile, instituțiile academice și economice din țară.

Importanța practică a studiului constă în analizarea modelului teoretic și economic care permite predicția viitorului pe baza formulelor obținute, analiza sistematică a datelor, construind astfel un plan de lucru pentru reînnoirea mecanismului, ideilor și argumentelor instituțiilor de învățământ superior din Israel. Rezultatele acestui studiu ne permit să identificăm tendințele și motivele exacte ale existenței acestor tendințe, în scopul adaptării pentru a lua deciziile financiare corecte.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele sunt aplicate în instituțiile de stat implicate direct în mobilitatea academică a studenților. Mai mulți profesori de conducere ai unei universități majore din Israel au remarcat importanța contribuției recomandărilor autorului. În plus, acest studiu va fi transmis Ministerului Educației și a Ort Colegiului pentru implementare.

Cuprins


1. THEORETICAL ASPECTS OF THE DEMAND FOR ACADEMIC MOBILITY IN ISRAEL
 • 1.1. The Development of Educational Theories within the Modern World
 • 1.2. Academic Mobility
 • 1.3. The Worldwide Processes of Social Globalization
 • 1.4. Conclusions of the Chapter 1

2. MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
 • 2.1. The Disciplines of the Study
 • 2.2. The method of processing the statistical data
 • 2.3. The method for determination of the conclusions
 • 2.4. Conclusions of the chapter 2

3. AN ANALYSIS OF THE DEMAND FOR ACADEMICMOBILITY IN ISRAEL
 • 3.1. An Analysis and Mapping of the Data in the State of Israel
 • 3.2. The Academic Mobility within the State of Israel
 • 3.3. The Brain Drain Phenomenon Outside of Israeli Borders
 • 3.4. Conclusions of the Chapter 3

4. THE INCREASE OF DEMAND FOR HIGHER EDUCATION STUDENTS WITHIN THE ISRAELI ACADEMY
 • 4.1. The Policies and Solutions Offered in Countries all over the World
 • 4.2. The Policies and Solutions of the State of Israel
 • 4.3. The Policies and Solutions to the Israeli World of Occupation
 • 4.4. Conclusions of the Chapter 4

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
BIBLIOGRAPHY
ANNEXES
Responsibility Statement CURRICULUM VITAE