Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Relația dintre însușirile de personalitate și stresul la ostașii în serviciul militar


Autor: Kraskovskaia Valeria
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Jana Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.48 Mb / în română
Adobe PDF document1.23 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.42 Mb / în rusă

Teza

CZU 159.942:355.2(043.3)

Adobe PDF document 4.10 Mb / în rusă
205 pagini


Cuvinte Cheie

stres, rezistenţă la stres, însușiri de personalitate, militar eficient, capacităţi de adaptare, norme morale, capacităţi de comunicare, stabilitatea neuropsihică, accentuări de caracter, stare depresivă, militari, ostași

Adnotare

Structura tezei. Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 280 de titluri, 7 anexe şi este perfectată pe 148 de pagini de text de bază, inclusiv 27 figuri şi 32 de tabele. Ideile principale ale tezei au fost reflectate în 19 lucrări știinţifice.

Scopul cercetării constă în identificarea relației dintre particularitățile de personalitate ale militarilor și stresul asociat cu adaptarea la mediul militar, stabilirea cauzelor psihologice ce generează acest fenomen și elaborarea unui program de intervenție psihologică de diminuare a stresului, dezvoltare a rezistenței la stres și a însușirilor de personalitate.

Obiectivele cercetării: 1) analiza abordărilor teoretice ale însuşirilor de personalitate și stres; 2) elaborarea metodologiei de diagnosticare și identificare a însuşirilor de personalitate și a nivelului de stres la militari și a corelaţiei dintre acestea; 3) studierea comparativă a militarilor cu niveluri ridicate și scăzute de rezistenţă la stres; 4) identificarea carențelor în dezvoltarea însușirilor de personalitate care generează reacții la stres; 5) elaborarea conceptului de autor al militarului eficient; 6) elaborarea și realizarea unui program de dezvoltare pentru sporirea rezistenţei la stres a militarilor, luând în considerare trei sfere ale personalităţii – sfera de orientare, operaţională și de modulare (psihofiziologică); 7) formularea recomandărilor psihologice cu caracter practic de diminuare a stresului, dezvoltare și mobilizare a însuşirilor de personalitate.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute rezidă în faptul că pentru prima dată în Republica Moldova a fost elaborat teoretic și confirmat experimental conceptul de autor al militarului eficient, care a servit drept fundament conceptual în elaborarea modelului de formare a acestuia, au fost relevate și descrise particularitățile psihice și de personalitate ale ostașilor încadrați în serviciul militar și au fost stabilite condițiile de ordin psihologic care fac posibilă diminuarea stresului prin creșterea rezistenței, neutralizarea sau înlăturarea cauzelor ce îl produc. Problema științifică importantă soluționată constă în identificarea relației dintre particularitățile de personalitate și stresul la ostașii încadrați în serviciul militar, elaborarea conceptului de autor al militarului eficient, a modelului de formare a acestuia și a unui program de intervenție psihologică în sporirea rezistenţei la stres, având drept efect reducerea semnificativă a nivelului de stres, sporirea și mobilizarea însuşirilor de personalitate ale militarilor.

Semnificația teoretică a cercetării se referă la cunoștințele științifice obținute despre natura psihologică a însușirilor de personalitate, a stresului și a rezistenței la stres; despre structurile psihice responsabile de depășirea stresului de către militari; despre strategiile de diminuare a stresului, orientate spre identificarea și lichidarea cauzelor psihologice care îl generează, despre relația dintre însuşirile de personalitate și stresul la militari; la elaborarea conceptului de autor al militarului eficient. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea, implementarea și validarea programului experimental de intervenție psihologică, centrat pe sporirea rezistenţei la stres, stabilirea setului de însușiri de personalitate responsabile de adaptarea eficientă la viața militară, ce poate fi utilizat de psihologii militari și comandanţii care lucrează cu militarii din Republica Moldova, în vederea evaluării nivelului de stres la militari, precum şi a sporirii rezistenţei la stres și a profilaxiei fenomenelor negative care împiedică buna desfășurare a serviciului militar.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele știinţifice obţinute au fost utilizate la pregătirea seminarelor și programelor de formare pentru Armata Naţională și au fost reflectate în „Ghidul activităţii psihologice în Armata Naţională”.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И СТРЕССА
 • 1.1. Основные подходы к исследованию стресса в военной деятельности
 • 1.2.Взаимосвязь личностных характеристик и стресса
 • 1.3. Авторская концепция личности эффективного военнослужащего
 • 1.4. Выводы по 1 главе

2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И СТРЕССА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
 • 2.1 Организация и методология исследования
 • 2.2. Описание и анализ результатов констатирующего эксперимента
 • 2.3.Исследование взаимосвязи личностных характеристик и стресса у военнослужащих
 • 2.4.Сравнительный анализ военнослужащих с высоким и низким уровнями стрессоустойчивости
 • 2.5. Выводы по 2 главе

3. ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
 • 3.1. Общая характеристика программы тренинга повышения стрессоустойчивости у военнослужащих
 • 3.2. Результаты применения программы тренинга по снижению стресса, мобилизации и оптимизации личностных характеристик
 • 3.3. Оценка эффективности модели и программы тренинга повышения стрессоустойчивости в контрольном эксперименте
 • 3.4. Выводы по 3 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА