Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iulie /

Cadrul juridic actual al vânzării la distanță


Autor: Calmîc Vlada
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Gheorghe Chibac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iulie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Teza

CZU 347.451 (043.3)

Adobe PDF document 4.10 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

vânzare la distanță, contract la distanță, vânzare-cumpărare, mijloace de comunicare la distanță, consumator, profesionist, revocare, dreptul la informare

Adnotare

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică la ora 10.00
https://us02web.zoom.us/j/5158497341?pwd=VndhaWpORytmMkU0dmgxd3VkVlJLUT09

Structura tezei:Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 272 de titluri, 155 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele tezei: determinarea loculului, rolului și esenței instituției vânzării la distanță și a contractului de vânzare la distanță prin prisma legislației, doctrinei și jurisprudenței naționale și europene în vederea identificării instrumentelor eficiente de protecție a drepturilor participanților la raporturile la distanță. Principalele obiective sunt stabilirea naturii juridice a instituției vânzării la distanță și a contractului de vânzare la distanță, evidențierea trăsăturilor specifice și a elementelor esențiale ale instituției vânzării la distanță, a contractului de vânzare la distanță, stabilirea specificului drepturilor și obligațiilor contractuale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: se manifestă prin cercetarea multidimensională a fenomenului vânzării la distanță și a contractului de vânzare la distanță cu generarea unor soluții eficiente de asigurare a securității personale și monetare a consumatorilor la etapa precontractuală, la etapa încheierii, executării și încetării contractului de vânzare la distanță.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante: consistă în conceptualizarea fenomenului vânzării la distanță, argumentarea rolului și locului acesteia în ramura de drept civil, demonstrarea statutului special și original al contractului de vânzare la distanță.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a lucrarii: rezidă în faptul că se încearcă a trata multiaspectual reglementările juridice ale instituției vânzărilor la distanță prin evidenţierea interferențelor cu alte instituţii ale dreptului civil. Importanța teoretică constă în analiza complexă și aprofundată a naturii, caracteristicilor inseparabile și elementelor esențiale ale instituției vânzării la distanță, precum și a contractului de vânzare la distanță. Rezultatele obţinute pot servi ca punct de plecare în cercetarea ulterioară a problemei abordate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: concluziile şi propunerile formulate de autor, prezentate Ministerului Justiției și Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, pot fi utile în procesul de perfecţionare a legislaţiei, soluţionarea problemelor practice întâmpinate de profesioniștii din domeniul jurisprudenței și de consumatori, inclusiv în procesul didactic în cadrul instituţiilor de învăţământ.

Cuprins


Capitolul 1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL DE CERCETARE PRIVIND INSTITUȚIA VÂNZĂRII LA DISTANȚĂ ȘI A CONTRACTULUI DE VÂNZARE LA DISTANȚĂ
 • 1. Analiza materilalelor științifice privind instituția vânzării la distanță și a contractului de vânzare la distanță
 • 2. Geneza și evoluția instituției vânzării la distanță și a contractului de vânzare la distanță
 • 3. Concluzii la Capitolul 1

Capitolul 2. PARTICULARITĂȚILE NATURII JURIDICE ȘI TRĂSĂTURILE DISTINCTIVE ALE INSTITUȚIEI VÂNZĂRII LA DISTANȚĂ ȘI ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE LA DISTANȚĂ
 • 2.1. Esenţa, natura şi conţinutul instituţiei vânzării la distanță
 • 2.2. Noțiunea și caracterele juridice ale contractului de vânzare la distanță
 • 2.3. Delimitarea vânzării la distanță și a contractului de vânzare la distanță de alte instituții juridice similare
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

Capitolul 3. ELEMENTELE CONTRACTULUI DE VÂNZARE LA DISTANȚĂ
 • 3.1. Părțile în contractul de vânzare la distanță
 • 3.2. Regimul juridic al obiectului contractului de vânzare la distanță
 • 3.3. Prețul în contractul de vânzare la distanță
 • 3.4. Forma și modul de încheiere a contractului de vânzare la distanță
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

 • Capitolul 4. EFECTELE CONTRACTULUI DE VÂNZARE LA DISTANȚĂ
  • 4.1. Conținutul contractului de vânzare la distanță.
  • 4.1.1. Drepturile și obligațiile vânzătorului
  • 4.1.2. Drepturile și obligațiile cumpărătorului
  • 4.2. Revocarea contractului de vânzare la distanță
  • 4.3. Rezoluțiunea contractului de vânzare la distanță
  • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

  CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
  BIBLIOGRAFIE
  ANEXE
  CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI