Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate


Autor: Reniță Gheorghe
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Vitalie Stati
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română
Adobe PDF document0.53 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.5:796(043.3)

Adobe PDF document 3.03 Mb / în română
348 pagini


Cuvinte Cheie

sport, fair-play, pariuri aranjate, manipulare, participant la un eveniment sportiv, participant la un eveniment de pariat, meciuri trucate, organizator de jocuri de noroc

Adnotare

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul dreptului penal, partea specială.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării constă în efectuarea unei cercetări temeinice a răspunderii penale pentru manipularea unui eveniment și pentru pariurile aranjate, în identificarea şi soluţionarea problemelor teoretico-practice legate de aceste infracțiuni, precum și în formularea unor recomandări pentru eficientizarea cadrului incriminator în materie şi aplicarea corectă şi uniformă de către instanțele de judecată a articolelor 242/1 și 242/2 din Codul penal al Republicii Moldova. În acest sens, pentru atingerea scopului urmărit, au fost trasate mai multe obiective: 1) caracterizarea juridico-penală a elementelor obiective şi subiective ale infracţiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate, precum şi a circumstanțelor agravante ale infracțiunilor în discuție; 2) stabilirea cazurilor de conexitate etiologică dintre infracțiunile prevăzute la articolele 242/1 și 242/2 din Codul penal al Republicii Moldova; 3) studierea practicii judiciare și identificarea problemelor cu care se confruntă cei dotați cu competența aplicării răspunderii penale pentru manipularea unui eveniment și pentru pariurile aranjate și, prin urmare, propunerea unor soluții; 4) estimarea previzibilității termenilor și noțiunilor cu care legislatorul operează în textul articolelor 242/1 și 242/2 din Codul penal al Republicii Moldova etc.

Noutatea şi originalitatea științifică a tezei constă în cercetarea aprofundată a răspunderii penale pentru manipularea unui eveniment și pentru pariurile aranjate, studiul având un caracter de pionierat în spectrul lucrărilor realizate în Republica Moldova pe această temă. Este prima lucrare în care este analizată practica judiciară în materie, în paralel fiind evidențiate deficiențele tehnico-legislative ale normelor prevăzute la articolele 242/1 și 242/2 din Codul penal al Republicii Moldova. Mai mult, au fost formulate propuneri concrete de îmbunătățire a cadrului incriminator în materie.

Semnificația teoretică a tezei constă în: (i) stabilirea naturii juridice a infracțiunilor prevăzute la articolele 242/1 și 242/2 din Codul penal al Republicii Moldova; (ii) identificarea carențelor și lacunelor legislative; (iii) trasarea unor noi perspective privind răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pentru pariurile aranjate; (iv) analiza interdisciplinară a normelor prevăzute la articolele 242/1 și 242/2 din Codul penal al Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a tezei poate fi rezumată la următoarele: a) interpretarea noțiunilor din articolele 242/1 și 242/2 din Codul penal al Republicii Moldova prezintă relevanță pentru aplicarea corectă și uniformă a acestor articole în practică judiciară, precum și pentru dezvoltarea ulterioară a concepțiilor științifice în materie; b) conturarea particularităților cumulului răspunderii penale cu răspunderea disciplinară pentru manipularea unui eveniment și pentru pariurile aranjate are o semnificație cognitivă în vederea evitării încălcării unor drepturi fundamentale ale persoanei; c) concluziile și recomandările formulate în lucrare pot fi luate în considerare de către legislator în vederea îmbunătățirii calitative a conținutului articolelor 242/1 și 242/2 din Codul penal al Republicii Moldova. De asemenea, acestea își pot demonstra utilitatea în activitatea practică a organelor de urmărire penală, a procuraturii și a instanțelor judecătorești, precum și în procesul de instruire în cadrul instituțiilor de învățământ cu profil juridic.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU MANIPULAREA UNUI EVENIMENT ŞI PARIURILE ARANJATE ÎN ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL
 • 1.1. Analiza materialelor științifice privind răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment şi pariurile aranjate publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor științifice privind răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment şi pariurile aranjate publicate peste hotare
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. OBIECTUL INFRACȚIUNILOR DE MANIPULARE A UNUI EVENIMENT ŞI DE PARIURI ARANJATE
 • 2.1. Obiectul juridic al infracțiunilor prevăzute la art. 242/1 și 242/2 CP RM
 • 2.1.1. Obiectul juridic generic al infracțiunilor prevăzute la art. 242/1 și 242/2 CP RM
 • 2.1.2. Obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art. 242/1 și 242/2 CP RM
 • 2.2. Obiectul material al infracțiunilor prevăzute la art. 242/1 și 242/2 CP RM
 • 2.3. Victima infracțiunilor prevăzute la art. 242/1 și 242/2 CP RM
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. LATURA OBIECTIVĂ A INFRACȚIUNILOR DE MANIPULARE A UNUI EVENIMENT ŞI DE PARIURI ARANJATE
 • 3.1. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 242/1 CP RM
 • 3.1.1. Răspunderea participantului la un eveniment sportiv sau de pariat pentru manipularea evenimentului în care evoluează
 • 3.1.2. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală
 • 3.2. Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 242/2 CP RM
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. ELEMENTELE SUBIECTIVE ALE INFRACȚIUNILOR DE MANIPULARE A UNUI EVENIMENT ŞI DE PARIURI ARANJATE
 • 4.1. Latura subiectivă a infracțiunilor prevăzute la art. 242/1 şi 242/2 CP RM
 • 4.2. Subiectul infracțiunilor prevăzute la art. 242/1 şi 242/2 CP RM
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

5. CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR DE MANIPULARE A UNUI EVENIMENT ŞI DE PARIURI ARANJATE
 • 5.1. Circumstanța agravantă prevăzută la art. 242/1 alin. (2) CP RM
 • 5.2. Circumstanțele agravante prevăzute la art. 242/2 alin. (2) lit. a) şi b) CP RM
 • 5.3. Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI