Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Amenințarea cu omor ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății


Autor: Angheluță Mihaela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Lilia Gîrla
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 octombrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română
Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU 343.61(478)(043)

Adobe PDF document 3.04 Mb / în română
316 pagini


Cuvinte Cheie

violență; violență psihică; ameninţare; libertate psihică; omor; vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; pericolul de realizare a ameninţării

Adnotare

Link-ul de participare la susținerea tezei:
ps://us02web.zoom.us/j/87590293140?pwd=MXlVOEZVNXZvODEvTlhtY25tUnlsUT09

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 703 titluri, 278 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 18 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul dreptului penal, partea specială.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei rezidă în examinarea aspectelor de drept penal ale amenințării cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, în stabilirea neajunsurilor ce caracterizează apărarea penală a libertății psihice, în sugerarea legiuitorului a unor soluții de îmbunătățire a calității apărării penale a acestei valori sociale, precum și în contribuirea la aplicarea art. 155 CP RM în conformitate cu principiul legalității.

Obiectivele necesare pentru realizarea scopului pe care ni l-am propus sunt: determinarea pericolului social al faptei incriminate la art. 155 CP RM; analiza juridico-istorică și de drept comparat a reglementărilor privitoare la amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății; fundamentarea științifică a derivației obiectului juridic special al infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM din obiectul juridic generic al infracțiunilor prevăzute în Capitolul III al părții speciale a Codului penal; identificarea caracteristicilor victimei infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM; definirea noțiunilor „violență psihică” și „amenințare”, precum și stabilirea coraportului dintre aceste noțiuni; determinarea conexiunii dintre noțiunile „constrângere psihică” și „amenințare”; caracterizarea celor două condiții obligatorii pe care trebuie să îndeplinească amenințarea în accepțiunea art. 155 CP RM; interpretarea termenului „omor” și a sintagmelor „vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii” și „dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări” din art. 155 CP RM; identificarea momentului de consumare a infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM; determinarea conținutului vinovăției, a emoțiilor, a motivului și a scopului ce caracterizează infracțiunea prevăzută la art. 155 CP RM etc.

Noutatea şi originalitatea științifică a tezei. Prezenta lucrare este prima investigație de nivelul unei teze de doctor, dedicată infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM. Considerăm că teza de față se distinge prin noutatea următoarelor rezultate științifice obținute: stabilirea elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM prin interpretarea sistemică a acestui articol și a normelor cu care art. 155 CP RM se află în relație de concurență; examinarea infracțiunii, prevăzute la art. 155 CP RM, din perspectiva concursului ideal și a concursului real de infracțiuni; stabilirea coraportului dintre infracțiunea, prevăzută la art. 155 CP RM, și tentativa la unele fapte care presupun aplicarea violenței fizice etc.

Semnificația teoretică a tezei se exprimă în: a) determinarea esenței juridice a violenței psihice și a amenințării; b) redimensionarea apărării penale a libertății psihice a persoanei; c) caracterizarea detaliată a elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM; d) stabilirea imperfecțiunilor ce caracterizează atât dispoziția art. 155 CP RM, cât și practica de aplicare a acestuia.

Valoarea aplicativă a tezei constă în: a) relevarea erorilor de aplicare a art. 155 CP RM contribuie la prevenirea unor astfel de erori; b) analiza neajunsurilor, de care suferă art. 155 CP RM, poate fi luată în calcul de către legiuitor în procesul de îmbunătățire a calității legii penale; c) concluziile și recomandările formulate în cadrul tezei pot constitui un reper pentru investigarea mai aprofundată a infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM, precum și pentru activitatea didactică desfășurată în instituțiile de învățământ cu profil juridic.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI PRIVIND AMENINȚAREA CU OMOR ORI CU VĂTĂMAREA GRAVĂ A INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂȚII
 • 1.1. Analiza materialelor științifice privind amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor științifice privind amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, publicate peste hotare
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. OBIECTUL INFRACȚIUNII DE AMENINȚARE CU OMOR ORI CU VĂTĂMAREA GRAVĂ A INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂȚII
 • 2.1. Obiectul juridic generic al infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM
 • 2.2. Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM
 • 2.3. Victima infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. LATURA OBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII DE AMENINȚARE CU OMOR ORI CU VĂTĂMAREA GRAVĂ A INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂȚII
 • 3.1. Noțiunea de violență psihică
 • 3.1.1. Tipurile de violență în funcție de obiectul de influențare
 • 3.1.2. Caracteristicile și tipologia violenței psihice
 • 3.1.3. Unele reflecții privind accepțiunea normativă penală a noțiunii de violență psihică
 • 3.2. Noțiunea de amenințare în partea specială a Codului penal al Republicii Moldova
 • 3.2.1. Noțiunea de amenințare în partea specială a Codului penal al Republicii Moldova: aspecte comune
 • 3.2.2. Caracteristicile amenințării în cazul infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. ELEMENTELE SUBIECTIVE ALE INFRACȚIUNII DE AMENINȚARE CU OMOR ORI CU VĂTĂMAREA GRAVĂ A INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂȚII
 • 4.1. Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM
 • 4.1.1. Conținutul vinovăției în cazul infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM
 • 4.1.2. Semnele secundare ale laturii subiective în cazul infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM
 • 4.2. Subiectul infracțiunii prevăzute la art. 155 CP RM
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI