Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mecanismul functionarii eficiente a sectorului agrar


Autor: Stratan Alexandru
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Petru Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 ianuarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 338.43.01 (478)

Adobe PDF document 2.28 Mb / în română
287 pagini


Cuvinte Cheie

evolutie economica, mecanism de functionare, procese economice, model, tratare sistemica, calitate, pret, export, import, profit, consumuri, eficienta, politici agricole, subventionare

Adnotare

Scopul si sarcinile tezei date rezida în cercetarea si dezvoltarea aspectelor teoretice, metodologice si practice, relevante pentru sintetizarea acelor mecanisme eficiente de functionare, care ar asigura sporirea eficientei potentialului productiv al complexului agroindustrial si, implicit, al agriculturii Republicii Moldova.

Din aceste considerente, în baza cercetarilor, analizei si istoriei problemei, a fost aprofundat si dezvoltat conceptul mecanismului de functionare a economiei, componentele si principiile acestuia; sunt elaborate metode si modalitati de functionare a sectorului; sunt cercetate aspectul teoretic si cel practic al politicilor economice în ramura; este elaborat un sistem de modele economico-matematice interconectate, care permit obtinerea unor concluzii importante în vederea dezvoltarii dinamice a sectorului agrar; se precizeaza indicatorii de estimare a eficientei comparative a unor culturi agricole în Republica Moldova, precum si nivelul de contributie a acestora la dezvoltarea ramurii; sunt elucidate problemele în dezvoltarea agriculturii autohtone; se propun mecanisme si cai de solutionare a problemelor. A fost cercetat storicul, cadrul institutional si organizational al politicii agricole comune, experienta nationala si internationala privind elaborarea si utilizarea politicilor agricole din UE si SUA si posibilitatile adaptarii acestora la conditiile economice ale Republicii Moldova.

În baza interpretarilor grafice, modelelor cibernetice, economico-matematice, în teza este cercetat ciclul activitatilor economice ale lantului valoric, aceasta servind drept baza pentru elaborarea unei strategii economice de stabilizare a functionarii în perspectiva a ramurii.

O atentie sporita se acorda problemelor ce tin de elaborarea noilor abordari ale metodicii repartizarii profitului între participantii la lantul valoric „agricultura-procesare-comert”, stabilirii metodologiei orientarii politicilor economice la cresterea calitatii produselor

Lucrarea în cauza a avut drept obiect de cercetare aspectul economic al agriculturii Republicii Moldova. Obiectivul propus pentru investigatie – completarea bazei stiintifice, care ar asigura cresterea eficientei economice în agricultura prin intermediul mecanismelor economice. Pe lânga cele mentionate, în teza, se propun unele directii privind tratarea complexa a problemei produselor agroalimentare, perfectionarea metodologiei programului productiei zootehnice, corelarea necesarului de produse animaliere cu posibilitatile productiei vegetale.

Teza poate servi drept suport metodologic pentru factorii de decizie si întreprinderile complexului agroindustrial, mediul de cercetare si universitar cu profil economic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Agricultura în contextul economiei Republicii Moldova
 • 1.1. Evolutia economica a Republicii Moldova în anii 2005-2006
 • 1.2. Eficienta comparativa a unor culturi agricole în Republica Moldova
 • 1.3. Probleme în dezvoltarea agriculturii Republicii Moldova
 • 1.4. Metodologia programului productiei animale

CAPITOLUL II. Politici economice, etape în dezvoltarea agriculturii
 • 2.1. Evolutia mecanismelor economice în agricultura
 • 2.2. Interactiunile politicilor agricole
 • 2.3. Aspectul specific al economiei agriculturii
 • 2.4. Spatiul rural – baza de dezvoltare a agriculturii
 • 2.5. Etape în dezvoltarea agriculturii

CAPITOLUL III. Cai de solutionare a problemelor agriculturii
 • 3.1. Cuantificarea eficientei activitatilor lucratorului din agricultura
 • 3.2. Metodologia orientarii politicilor economice la cresterea calitatii produselor agroalimentare
 • 3.3. Progresul tehnologic din tarile dezvoltate – generator de probleme în tarile sarace.
 • 3.4. Problematica depasirii saraciei
 • 3.5. Factorii determinanti ai nivelului de dezvoltare a agriculturii

CAPITOLUL IV. Politici agricole: aspecte metodologice
 • 4.1. Mecanisme de gestionare a proceselor economice în agricultura
 • 4.2. Impactul variatiilor preturilor produselor agricole asupra dezvoltarii agriculturii
 • 4.3. Interventia monopolista, monopsonista pe piata agrara
 • 4.4. Competitivitatea – motorul dezvoltarii agriculturii…
 • 4.5. Politicile agricole în cadrul sistemului economic
 • 4.6. Criterii de selectare a politicii agricole
 • 4.7. Mecanisme de functionare impuse economiei de piata

CAPITOLUL V. Eficientizarea functionarii agriculturii
 • 5.1. Tratarea complexa a problemei produselor agroalimentare
 • 5.2. Analiticul desfasurarii activitatilor investitionale
 • 5.3. Eficientizarea investitiilor în agricultura
 • 5.4. Corelarea necesarului de produse animaliere cu posibilitatile productiei vegetale