Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria si metodica instruirii (informatica)


Conţinutul cursului

Metodica generală

1. Curriculumul şcolar la informatică pentru gimnaziu (cl. 8-9) şi liceu (cl. X-XII). Principii de construire a cursului preuniversitar de informatică. Structura disciplinei şcolare de informatică.

2. Taxonomia obiectivelor educaţionale la informatică. Operaţionalizarea obiectivelor.

3. Premize filozofice şi psiho-pedagogice ale învăţământului formativ.

4. Principii privind predarea- învăţarea-evaluarea informaticii în gimnaziu şi liceu.

5. Metodologia predării-învăţării informaticii.

6. Noţiunele informaticii şi metodica studierii lor.

7. Problemele informaticii.

8. Proiectare didactică la informatică (proiectare tematico-calendaristică, proiectarea tematică).

9. Lecţia de informatică:

10. Evaluarea rezultatelor şcolare la informatică :

11. Mijloace de învăţământ :

12. Activitatea extracurriculară la informatică şi specificul ei.

Metodici particulare

Obiective cognitive.

Obiective tehnologice.

Atitudini profesionale.

1. Principii fizice de funcţionare a calculatorului.

2. Algoritmi şi proprietăţile algoritmului.

3. Noţiune de date: constantă, variabilă, etc.

4. Structuri de date (vectori, matricea, record, fişier text) Descrierea algoritmilor.6. Proceduri (proceduri fără parametri, proceduri cu parametri).

7. Funcţii (parametri transmişi prin referinţă, principiul de localizare a variabilelor, rolul stivei interne în funcţionarea variabilelor, unit-uri).

8. Noţiuni de algoritmi recursivi, relaţii de recurenţă, rolul stivei în execuţia subprogramelor recursive, funcţii recursive.

9. Proceduri recursive, exemple.

10. Recursivitate indirectă, exemple.

11.Metoda backtracking (necesitatea, descrierea metodei, implementarea metodei, varianta recursivă Ex. generarea submulţimilor, generarea produsului cartezian) .

12.Varianta ne-recursivă a metodei backtracking Ex. problema comis voiajorului, rucsac, cumpărări dintr-un magazin, masa rotundă).

13.Bactracking generalizat (ex. problema labirintului, săritura calului).

14.Metoda Divide et Impera (Principiul metodei, modelul metodei, Ex. turnurile Hanoi, foaia de tablă).

15.Tehnici de sortare (sortarea prin interschimbare directă, sortare prin metoda bulelor, quick - sort).

16.Tehnica Greedy .

17. Programarea dinamică .

18.Baze de date si soft-uri. Principii de lucru.

19.Limbaje de programare contemporane (Delphi, Visual Basic,Visual C++ sau altele).

20.Aplicaţiile principale: Excel, Word, Acces, Poşta electronică

Literatura de specialitate

 1. Iu. Marcov,Iniţiere în basic, Chişinău, 1996.
 2. A. Kuşnirenco, Gh. Lebedev, R. Svoreni. Bazele informaticii şi ale tehnicii computaţionale. Chişinău, “Lumina”, 1992.
 3. Cornelia Ivşac, Mona Prună "Tehnici de programare- Aplicaţii", Ed. Petrion, 1999
 4. Dorian Stoilescu "Culegere de C++", Ed. Radical, Galaţi, 1998
 5. Galen Grimes. Internet pentru Windows95 în lecţii de 10 minute. Editura Teora. 1996. 227 p.
 6. Gene Wieisskopf. Excel sub Windows 95. Editura Teora. 19996. 336 p.
 7. Joyse Nielsen. Word7 sub Windows95 în 460 imagini. Editura Teora. 1996. 227 p.
 8. Lucrul cu programatura utilitară. Indicaţii metodice. Chişinău, 1992.
 9. Manual de informatică cl.VIII-XII.
 10. Ron Person, Karen Rose Manual de utilizare complet. Ediţie specială. Utilizare Word pentru Windows95. Teora 1997, 1032 p.
 11. Shelley O’Hara, Jenifer Fulton, Ed. Guilford. Manual complet pentru Windows 95. Editura Teora. 1996. 607 p.
 12. Tudor Sorin „Informatica (tehnici de programare) varianta Pascal", Ed. L&S Infomat, 2000
 13. Внутрений мир World Wide Web. DiaSoft Киев, 1997. 544 c.

Autorii:

 1. Iulian Marcov, doctor în ştiinţă fizico matematice, conferenţiar şeful catedrei de Informatică şi T.C, U.S.T..
 2. Liubomir Chiriac, doctor în ştiinţă fizico matematice conferenţiar la catedrei de I.T.C, U.S.T..

Recenzenţii:

 1. Ilie Lupu, Doctor habilitat în pedagogie (13.00.02),profesor universitar.
 2. Andrei Hariton, doctor în pedagogie, profesor universitar, şeful catedrei Geometrie şi Metodica Predării Matematicii.