Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Pedagogia (ştiinţe ale educaţiei).

Formula specialităţii
Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare este domeniul culturii fizice, care îşi propune abordarea fundamentelor ştiinţifice şi metodologice ale unui ansamblu întreg de activităţi educaţionale, orientate spre perfecţionarea corporală şi spirituală a fiinţei umane.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţi adiacente
Abordarea obiectivelor investigaţionale la specialitatea 13.00.04 -Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare necesită aplicarea metodelor specifice ale disciplinelor adiacente: teoria şi metodica culturii fizice; teoria acţiunii motrice; teoria şi metodica instruirii, teoria şi metodica educaţiei fizice din sistemul de învăţământ universitar şi preuniversitar; teoria şi metodica educaţiei fizice sociale (pentru toate categoriile de vârstă, de profesie, etc); teoria şi metodica pregătirii sportive; teoria şi metodica antrenamentului sportiv; tehnica exerciţiului motrico - analitic; teoria şi metodica culturii fizice recreative; teoria şi metodica culturii fizice de recuperare; teoria şi metodica psihologiei educaţiei fizice şi sportului; teoria şi metodica pedagogiei educaţiei fizice şi sportului; organizarea şi dirijarea culturii fizice şi sportului; filosofia, culturologia şi sociologia culturii fizice.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Râşneac Boris, doctor în pedagogie, profesor universitar, prorector pe probleme ştiinţă şi sport;
  2. Danail Sergiu, doctor în pedagogie, profesor universitar, şef-catedră TMCF.
Recenzenţii:
  1. Boian lon, doctor în pedagogie, colaborator superior la ICP.
  2. Goncear Ivan, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, decanul facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Uşinskii" din Odesa.
  3. Vâdrin Vasilii, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice, Academia de Cultură Fizică „P.F. Lesgaft", Sanct - Petersburg.