Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Popovici  Angela, doctor, conferenţiar universitarPopovici Angela, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Administrare Publică de pe langă Preşedintele Republicii Moldova
Abilitare:5 martie 2007, nr.741
Specialităţi abilitate: 25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice 25.00.01 AAP conducător 28.06.2016
D Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldova 25.00.02 AAP membru CSS
conducător
Saca Victor
30.06.2016