Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Popovici  Angela, doctor, conferenţiar universitarPopovici Angela, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Administrare Publică de pe langă Preşedintele Republicii Moldova
Abilitare:5 martie 2007, nr.741
Specialităţi abilitate: 25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice