Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Biologie, 2007

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Influenţa substanţelor organice luminofore asupra competiţiei între componentele fitocenozelor în condiţiile stresului indus de radiaţiile ultraviolete (în agrocenozei Zea mays L.) 18.01.2007
03.00.16 - Ecologie
D Conservarea in situ şi ex situ a resurselor genetice forestiere de stejar (Quercus robur) şi gorun (Quercus petraea) din Republica Moldova 01.03.2007
03.00.05 - Botanică
D Studiu dendrometric şi auxologic în arborete de stejar din Rezervaţia ”Codrii” 19.04.2007
03.00.05 - Botanică
D Diversitatea taxonomică şi productivitatea speciilor dominante de peşti în lacul de acumulare Cuciurgan – refrigerent al Centralei Termoelectrice Moldoveneşti 19.04.2007
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
D Diversitatea şi particularităţile biologo-ecologice ale ornitofaunei oraşului Chişinău 19.04.2007
03.00.08 - Zoologie
D Modificările conţinutului aminoacizilor liberi la şobolanii de diferită vârstă la acţiunea factorilor stresogeni de diversă natură 14.06.2007
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Evaluarea stării ecologice din principalele zone de recreaţie ale mun. Chişinău în baza ecobioindicaţiei 20.09.2007
03.00.16 - Ecologie
D Rolul managementului comportamental în tratamentul pacientului cu diabet zaharat 18.10.2007
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de fier şi de alte substanţe bioactive valoroase 18.10.2007
03.00.23 - Biotehnologie
D Impactul poliparazitismului şi a tratamentului antiparazitar complex asupra statusului morfofiziologic la bovine 20.12.2007
03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
D Rolul algelor si unor plante vasculare in procesul de epurare biologică a apelor reziduale de la complexele zootehnice 20.12.2007
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie