Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Biologie, 2009

Teze elaborate [21]

Gr Denumire Data aprobării
D Argumentarea biologică a aplicării Trichogramma evanescens Westw. pentru reglarea densităţii Helicoverpa armigera Hb. la tomate şi porumb zaharat 26.02.2009
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Efectele fiziologice ale tratării soiei (Glycine max l) cu Vanadiu şi metaboliţi streptomicete la etapa de germinare 26.02.2009
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Aspecte genetico-moleculare ale rezistenţei porumbului (Zea mays) la secetă 23.04.2009
03.00.15 - Genetică
D Particularităţile fiziologice ale aplicării reglatorilor de creştere de natură steroidală la plantele de orz de toamnă 23.04.2009
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Caracterul modificărilor conţinutului aminoacizilor liberi în sânge şi urină la sportivii înotători în condiţii stresogene 23.04.2009
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Repercusiunile diabetului alloxanic asupra unor parametri fiziologici sub influenţa extraselor din plante medicinale 23.04.2009
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
DH Dinamica indicilor fiziologici şi capacităţilor de adaptare în diferite perioade ale ontogenezei la om 18.06.2009
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Vegetaţia luncilor râurilor mici din stînga Prutului de Mijloc 18.06.2009
03.00.05 - Botanică
D Biodiversitatea fitocenotică a ariilor protejate forestiere din valea Prutului de Mijloc 18.06.2009
03.00.05 - Botanică
D Studiul acţiunii antifungice a unor preparate autohtone de origine vegetală 18.06.2009
03.00.07 - Microbiologie
DH Legităţile formării complexelor teritoriale ale faunei şi evaluarea biodiversităţii pe exemplul Republicii Moldova 18.06.2009
03.00.08 - Zoologie
D Diversitatea coleopterelor (Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae) şi rolul lor în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova” 18.06.2009
03.00.09 - Entomologie
D Biotehnologii de cultivare a drojdiilor şi de obţinere a preparatelor sterolice 01.10.2009
03.00.23 - Biotehnologie
D Cercetarea proceselor de dezvoltare şi multiplicare microclonală in vitro la Actinidia chinensis Planch 01.10.2009
03.00.05 - Botanică
D Diversitatea parazitozelor la păsările domestice şi modificările morfofiziologice la Gallus gallus domesticus după tratamentul antiparazitar 01.10.2009
03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
D Ecologia populaţiilor şi particularităţile reproductive la speciile de peşti cu ciclul vital de scurtă durată din sectorul inferior al fluviul Nistu 05.11.2009
03.00.16 - Ecologie
D Diversitatea, structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) în condiţiile ecologice actuale 05.11.2009
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
D Diversitatea ihtiofaunei râului Bâc şi căile de redresare a stării ecologice 05.11.2009
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
D Modificarea caracterelor culturale şi biochimice ale unor tulpini de streptomicete după păstrarea îndelungată 05.11.2009
03.00.07 - Microbiologie
D Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor antioxidante pe baza substanţelor bioactive ale cianobacteriilor şi microalgelor 17.12.2009
03.00.23 - Biotehnologie
D Perspectiva utilizării extractului din juglans regia în prevenirea dereglărilor ioddeficitare 17.12.2009
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor