Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Biologie, 2008

Teze elaborate [13]

Gr Denumire Data aprobării
D Aspecte în evaluarea plantelor modificate genetic (Nicotiana tabacum, var. Xanthi) şi metode de identificare a acestora 28.02.2008
03.00.15 - Genetică
D Influenţa genelor mutante în stare homo- şi heterozigotă asupra caracterelor cantitative la tomate (Lycopersicon esculentum Mill) 28.02.2008
03.00.15 - Genetică
D Reglarea nutriţiei minerale, activitatea zaharozosintazei, zaharozofosfatsintazei şi cumularea zaharozei de către sfecla pentru zahăr 17.04.2008
03.00.12 - Fiziologie vegetală
D Dinamica modificării cantităţii şi calităţii spermei în funcţie de vârstă, mediu ambiant şi impactul preparatelor microbiene la vieri 17.04.2008
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Diversitatea şi ecologia coleopterelor epigee (Insecta, Coleoptera) din rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci” 17.04.2008
03.00.09 - Entomologie
D Polimorfismul genetic în aspectul heterozisului la Cucumis sativus L 17.04.2008
03.00.15 - Genetică
D Estimarea heterozisului la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) în baza algoritmilor informaţionali 17.04.2008
03.00.15 - Genetică
D Algocenozele bazinelor de filtrare de la fabricile de zahăr şi rolul lor în procesul de epurare a apelor reziduale 18.09.2008
03.00.16 - Ecologie
D Studiul modificării componenţei biochimice a cianobacteriei Spirulina platensis la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cr(III) 18.09.2008
03.00.07 - Microbiologie
D Particularităţile biologo-ecologice şi comportamentul speciei Triturus cristatus Laur. (Amphibia, Caudata) în Codrii Centrali 18.09.2008
03.00.08 - Zoologie
D Seleniul in apele naturale şi în lanţul biogeochimic "sol-plantă" a regiunii Ucrainene a provinciilor de silvostepă şi stepă a Republicii Moldova 23.10.2008
03.00.16 - Ecologie
DH Aspecte neuro-biologice şi sociale ale senescenţei şi rolul suprasolicitării alostatice în derularea şi menţinerea proceselor de îmbătrânire 18.09.2008
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Diversitatea genetică a căpuşelor ixodide Ixodes ricinus (L.) şi microorganismelor transmisibile în focarele Republicii Moldova 23.10.2008
03.00.15 - Genetică