Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Optimizarea activităţii serviciului de neurologie şi neurochirurgie prin aplicarea tehnologiilor informaţionale


Autor: Uncuţa Andrei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Mihail Gavriliuc
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.94 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Sistem Informaţional Medical, serviciul de neurologie şi neurochirurgie, satisfacţia lucrătorilor medicali, opinia pacienţilor, calitatea asistenţei medicale

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 111 pagini de text electronic, constă din introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu 168 de referinţe, include 33 de figuri, 4 tabele, 4 formule si 6 anexe.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 fără coautori şi 4 în ediţii recenzate.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării. Studiul s-a realizat în baza Sistemului Informaţional Medical (SIM) al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie (INN). Opinia privind eficienţa SIM s-a studiat la 63 medici şi 99 asistente medicale, iar gradul de satisfacţie cu privire la calitatea serviciilor medicale specializate de neurologie şi neurochirurgie s-a realizat la 201 pacienţi. Obiectivul de cercetare: estimarea impactului aplicării SIMI pentru furnizarea operativă de informaţii autentice şi creşterea calităţii asistenţei medicale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În scopul realizării obiectivelor propuse, au fost analizaţi indicatorii principali de activitate a INN în condiţiile implementării SIM pentru identificarea problemelor majore; argumentate direcţiile de dezvoltare a SIM şi formele organizatorice noi de prestare a asistenţei medicale populaţiei; studiată concepţia lucrătorilor medicali referitor la eficienţa aplicării SIM; determinată opinia pacienţilor privind calitatea asistenţei medicale prestate.

Problema soluţionată în teză constă în aprecierea beneficiului utilizării SIM în activitatea instituţiilor medicale şi impactul asupra calităţii asistenţei medicale. Semnificaţia teoretică a studiului. Rezultatele cercetărilor efectuate au argumentat necesitatea aplicării formelor noi şi contemporane de prestare a serviciilor medicale şi implementării SIMI în toate instituţiile subordonate Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării este semnificativă prin faptul că implementarea SIM în instituţia medicală 1) creşte accesibilitatea, eficienţa şi calitatea serviciilor de asistenţă medicală specializată de ambulator şi spitalicească, 2) influenţează pozitiv satisfacţia prestatorilor şi consumatorilor de servicii medicale. Rezultatele teoretice şi practice sunt folosite în INN, în procesul didactic la Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ ÎN APLICAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE MEDICALE (revista literaturii)
 • 1.1. Caracteristica generală a Sistemelor Informaţionale Medicale
 • 1.2. Sistemele Informaţionale Medicale sub aspect istoric şi evolutiv
 • 1.3. Implementarea, utilizarea şi eficienţa Sistemelor Informaţionale Medicale
 • 1.4. Eficienţa implementării Sistemelor Informaţionale Medicale în Republica Moldova
 • 1.5. Perspectivele de constituire în Republica Moldova a Sistemului Informaţional Medical Integrat la nivel naţional
 • Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a loturilor chestionate
 • 2.3. Metode de cercetare
 • 2.4. Metode de evaluare statistică a rezultatelor

3. EFICIENŢA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL MEDICAL ÎN ACTIVITATEA INSTITUŢIEI MEDICALE
 • 3.1. Structura organizatorică şi de administrare a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie
 • 3.2. Arhitectura Sistemului Informaţional Medical al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie
 • 3.3. Performanţele utilizării Sistemului Informaţional Medical în Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
 • Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE A LUCRĂTORILOR MEDICALI PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL MEDICAL ŞI A PACIENŢILOR DE ASISTENŢA MEDICALĂ
 • 4.1. Estimarea opiniei lucrătorilor medicali privind eficienţa aplicării Sistemului Informaţional Medical
 • 4.2. Evaluarea satisfacţiei pacienţilor privind atitudinea lucrătorilor medicali şi aplicarea Sistemului Informaţional Medical
 • Concluzii la capitolul 4
SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE