Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Instrumentarul metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice în managementul corporativ


Autor: Ion-Bocănete Oana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.72 Mb / în română

Teza

CZU 658.1: 005 (043.3) =135.1 / B61

Adobe PDF document 1.43 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

evaluarea sistemică, eficienţa economică, management corporativ, instrumentarul metodic, metode economico-statistice, asociaţii antreprenoriale, administrare, societăţi pe acţiuni, companii, investiţii

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 195 de titluri, 149 pagini de text de bază, 14 figuri şi 18 tabele, 7 anexe.

Numărul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute – sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice, 5,00 c.a.

Domeniul de studiu: 521.03. Economie şi Management în domeniul de activitate. Scopul şi obiectivele tezei: Scopul tezei îl constituie elaborarea conceptului metodic de organizare în vederea evaluării sistemice a eficienţei economice în cadrul relaţiilor corporative pentru SC din România.

Obiectivele principale ale tezei constau în studierea conţinutului noţiunilor fundamentale, a mecanismului şi modelelor managementului corporativ; cercetarea căilor de evaluare sistemică a eficienţei managementului corporativ, specificului şi legitimităţii dezvoltării managementului corporativ în practica internaţională, formării sistemului român de management corporativ; elaborarea instrumentarului de evaluare sistemică a eficienţei economice în managementul corporativ.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în depistarea tendinţelor istorice şi specificului formării relaţiilor corporative; determinarea şi sistematizarea contradicţiilor dintre acţionarii majoritari şi managerii angajaţi; clasificarea modelelor managementului corporativ pe baza criteriilor nivelului concentrării capitalului acţionar şi al gradului de control asupra luării deciziilor strategice din partea proprietarilor corporaţiei; crearea instrumentarului metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice în managementul corporativ utilizând principalele grupe: metodele comparative,metodele evaluării riscului controlului corporativ, metodele analizei stării financiare şi metodele evaluării valorii de piaţă; propunerea instrumentarului evaluării eficienţei economice a controlului de către acţionarii majoritari utilizând metodele economico-statistice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în reconceptualizarea aplicării metodelor economico-matematice şi economico-statistice pentru evaluarea eficienţei managementului corporativ, fundamentarea instrumentarului evaluării eficienţei economice a controlului de către acţionarii majoritari asupra principalelor sfere de management şi elaborarea sistemului de criterii pentru studierea specificului naţional al managementului corporativ.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în studierea lucrărilor savanţilor autohtoni şi străini, surselor de caracter enciclopedic în problemele economice, resurselor sistemului global informaţional Internet, actelor legislative şi normative ce reglementează relaţiile corporative pe teritoriul României.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării se deduce din posibilitatea de utilizare a algoritmului pentru alegerea celei mai adecvate strategii a SA, formei juridice de organizare a corporaţiei; instrumentarului metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice a managementului corporativ în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. şi S.C. Automobile Dacia S.A..

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Subiectele ştiinţifice ale cercetării ce stau la baza prezentei lucrări şi-au găsit aplicaţia în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. şi S.C. Automobile Dacia S.A., OMV Petrom ( act de implementare EP2166), Fluid Serv S.A. (act de implementare 807), Transelectrica S.A. (act de implementare 14749).

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI CORPORATIV
 • 1.1. Istoria apariţiei şi dezvoltării relaţiilor corporative
 • 1.2. Metodologia organizării managementului corporativ
 • 1.3. Studierea dezvoltării managementului corporativ în ţările dezvoltate de tip postindustrial.
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. ANALIZA TENDINŢELOR CONTEMPORANE ALE MANAGEMENTULUI CORPORATIV.
 • 2.1. Specificul evaluării eficienţei economice a managementului corporativ
 • 2.2. Specificul formării relaţiilor corporative în România
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2.

3. APLICAREA INSTRUMENTARULUI METODIC DE EVALUARE A EFICIENŢEI ECONOMICE A MANAGEMENTULUI CORPORATIV.
 • 3.1. Tratarea metodologico-sistemică a instrumentarului metodic de evaluare a eficienţei economice a managementului corporativ pe baza criteriului protecţiei intereselor proprietarilor.
 • 3.2. Instrumentarul metodic de evaluare a eficienţei economice a managementului corporativ în Republica Moldova
 • 3.3. Adaptarea instrumentarului metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice a managementului corporativ cu ajutorul metodelor economico - statistice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3.