Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe multiple


Autor: Belibova Silvia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.03 - Pedagogie specială
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Aurelia Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.84 Mb / în română

Teza

CZU 376 (043.3)

Adobe PDF document 5.62 Mb / în română
277 pagini


Cuvinte Cheie

dezvoltarea comunicării, deficienţe multiple, deficienţă mintală (DM), paralizie cerebrală infantilă (PCI), model pedagogic

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 230 titluri, 13 anexe, 142 pagini de text de bază, 25 figuri, 35 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie specială.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul a constat în elaborarea şi aplicarea modelului pedagogic de dezvoltare a comunicării la copiii cu paralizie cererală infantilă (PCI) asociată cu DM în baza studierii particularităţilor de comunicare ale acestora. Obiectivele cercetării au constat în: identificarea reperelor conceptuale privind particularităţile comunicării la copiii cu deficienţe; stabilirea particularităților comunicării la copiii cu PCI asociată cu DM; elaborarea unui model pedagogic de dezvoltare a comunicării la copiii cu PCI asociată cu DM; aprobarea experimentală şi evaluarea eficienţei Modelului pedagogic de dezvoltare a comunicării în activitatea copiilor cu PCI şi DM.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost realizat studiul comparat experimental al dezvoltării comunicării la copiii cu DN şi copiii cu PCI asociată cu DM, care a asigurat elaborarea şi implementarea modelului pedagogic de dezvoltare a comunicării la această categorie de copii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în argumentarea teoretico-aplicativă a eficientizării procesului de comunicare la copiii cu PCI asociată cu DM în baza aplicării Modelului pedagogic de dezvoltare a comunicării.

Semnificaţia teoretică a investigației: a fost întemeiată necesitatea elaborării şi aplicării unui model de dezvoltare a comunicării la copiii cu PCI asociată cu deficiență mintală.

Valoarea aplicativă a lucrării: posibilitatea utilizării Modelului pedagogic de dezvoltare a comunicării la copiii cu PC asociată cu DM în condiţiile şcolii auxiliare, centrului de reabilitare, şcolii incluzive, serviciilor de asistenţă psihopedagogică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin experimentarea Modelului pedagogic de dezvoltare a comunicării, precum şi prin intermediul unui şir de articole ştiinţifice şi comunicări ştiinţifice.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII COPIILOR CU DEFICIENŢE
 • 1.1. Comunicarea ca factor de dezvoltare a copilului
 • 1.2. Specificul dezvoltării comunicării la copiii cu deficienţe mintale
 • 1.3. Specificul dezvoltării comunicării la copiii cu deficienţe multiple (paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală)
 • 1.4. Metode şi tehnici moderne de asistenţă pedagogică a copiilor cu deficienţe
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A COMUNICĂRII COPIILOR CU PARALIZIE CEREBRALĂ INFANTILĂ ASOCIATĂ CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ
 • 2.1. Metodologia cercetării comunicării la copiii cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală
 • 2.2. Identificarea calităţilor comunicative şi a comunicării verbale la copiii cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală
 • 2.3. Cercetarea formelor de comunicare şi a relaţiilor interpersonale la copiii cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A DEZVOLTĂRII COMUNICĂRII LA COPIII CU PARALIZIE CEREBRALĂ INFANTILĂ ASOCIATĂ CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ
 • 3.1. Metodologia dezvoltării comunicării la copiii cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală
 • 3.2. Metodologia antrenării părinţilor în procesul de dezvoltare a comunicării la copiii cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală
 • 3.3. Valori ale dezvoltării experimentale a comunicării copiilor cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI