Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bodrug-Lungu  Valentina, doctor habilitat, conferenţiar universitarBodrug-Lungu Valentina, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artistic 13.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Guţu Zoia
02.04.2019

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Valorificarea noului program în ştiinţe din perspectiva de gen în Israel 13.00.01 USM conducător 03.06.2016