Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interconexiuni dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineri


Autor: Paladi Aliona
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română

Teza

CZU 9.923 (043.3)

Adobe PDF document 2.98 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

apreciere, stil apreciativ, autocontrol, loc de control (intern şi extern), stimă de sine, optimism, pesimism, personalizarea stilului, empatie, eficienţă, entităţi ale profilului

Adnotare

Structura tezei. Teza conţine introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (din 184 de surse), 11 anexe, 115 pagini de text de bază, 29 de tabele, 19 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării constă în determinarea interconexiunii stil apreciativ-control psihologic la tineri din perspectiva specializării în domeniile socioumanist/exact.

Obiective ale cercetării: analiza literaturii de specialitate cu referire la stilul apreciativ şi controlul psihologic; identificarea metodelor psihodiagnostice de determinare a stilului apreciativ şi controlului psihologic; analiza tipologiilor stilului apreciativ şi a locului de control; stabilirea interconexiunii dintre stil apreciativ şi locul de control; elaborarea şi implementarea unui program de dezvoltare personală a tinerilor; generalizarea datelor şi evidenţierea gradului de eficienţă a programului; elaborarea profilul tânărului eficient din perspectiva interconecxiunii stil apreciativ-control psihologic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: rezidă în dezvoltarea conceptelor de stil apreciativ şi control psihologic; identificarea interconexiunii dintre stilul apreciativ (detaşat, reflexiv, analogic, empatic), controlul psihologic (intern/extern) şi entităţile conexe acestora (stima de sine, optimism/pesimism); elaborarea programului de dezvoltare personală prin metode de optimizare a stilului apreciativ şi a locului de control; stabilirea profilului personalităţii eficiente din perspectiva interconexiunii stil apreciativ-control psihologic; stabilirea relaţionării profilului personalităţii eficiente cu domeniul de specializare a tinerilor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea interconexiunii stil apreciativ-control psihologic şi conceptualizarea profilului eficient al tânărului, care a contribuit la elaborarea unui program de dezvoltare personală prin metode de optimizare a stilului apreciativ şi a locului de control.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Rezultatele studiului completează psihologia generală cu date experimentale noi despre stil apreciativ şi locul de control la tineri, generalizează cunoaşterea ştiinţifică privind interconexiunea stil apreciativ-control psihologic şi rolul pe care îl exercită în acest proces stima de sine, orientarea optimistă vs pesimistă şi domeniul de specializare.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în posibilitatea de a utiliza rezultatele studiului în valorificarea programului de dezvoltare personală în activităţile de consiliere psihologică şi educaţională; elaborarea programelor individuale de dezvoltare personală, de relaţionare interpersonală, de motivare pentru succes a tinerilor; utilizarea rezultatelor studiului în predarea cursurilor de ,,Psihologia generală”, ,,Psihologia vârstelor”, ,,Psihologia personalităţii”, ,,Consiliere psihologică şi educaţională”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice de la USM şi din republică; în cadrul comunicărilor la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale; în cadrul realizării programului de dezvoltare personală prin metode de optimizare a stilului apreciativ şi a locului de control (Universitatea de Stat din Moldova); în cadrul cursurilor universitare ,,Psihologia generală”, ,,Psihologia adolescentului şi adultului”, ,,Psihologia personalităţii”, ,,Psihologia socială”.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL INTERCONEXIUNII STIL APRECIATIV–CONTROL PSIHOLOGIC LA TINERI
 • 1.1. Stilul apreciativ ca fenomen psihologic
 • 1.2. Delimitări conceptuale ale controlului psihologic
 • 1.3. Factori de concordanţă ai stilului apreciativ şi ai controlului psihologic
 • 1.4. Concluzii la Capitolul I

2. PSIHODIAGNOZA INTERCONEXIUNII STIL APRECIATIV–CONTROL PSIHOLOGIC LA TINERI
 • 2.1. Designul cercetării
 • 2.2. Demersul diagnostic în determinarea interconexiunii dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tinerii specializaţi în ştiinţe socioumaniste (grupa A)
 • 2.3. Demersul diagnostic în determinarea interconexiunii dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tinerii specializaţi în ştiinţe exacte (grupa B)
 • 2.4. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute între stilul apreciativ, locul de control, stimă de sine şi optimism-pesimism pentru tinerii specializaţi în ştiinţe socioumaniste (grupa A) şi tinerii specializaţi în ştiinţe exacte (grupa B)
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. DEZVOLTAREA PERSONALĂ PRIN METODE DE OPTIMIZARE A STILULUI APRECIATIV ŞI A LOCULUI DE CONTROL (INTERN/EXTERN)
 • 3.1. Proiectarea programului de dezvoltare personală prin metode de optimizare a stilului apreciativ şi a locului de control (intern/extern)
 • 3.2. Descrierea programului de dezvoltare personală prin metode de optimizare a stilului apreciativ şi a locului de control (intern/extern)
 • 3.3. Analiza impactului programului de dezvoltare
 • 3.4. Profilul personalităţii eficiente din perspectiva interconexiunii stilului apreciativ şi a controlului psihologic
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI