Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Răspunderea penală pentru reținerea sau arestarea ilegală a persoanei


Autor: Mihail Sorbala
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Alexei Barbăneagră
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document2.72 Mb / în română

Teza

CZU 343.36 (043.3)

Adobe PDF document 1.56 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

reținere, măsură preventivă, măsură de constrîngere procesual-penală, arest, arest la domiciliu, cauză, componenţă de infracţiune, bănuit, învinuit, inculpat, judecător de instrucție, organ de urmărire penală, procuror, ofițer de urmărire penală

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 198 titluri, 171 pagini text de bază.

Domeniul cercetării. Drept penal (drept penal, drept execuțional penal).

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul tezei constă în evaluarea politicii penale a statului în perioada implementării Acordului de Asociere între RM și UE privind respectarea unuia dintre cele mai importante drepturi – libertății persoanei în jurisprudența RM în procesul de reținere și arestare a persoanei; elaborarea propunerilor de perfecționare a legislației în baza jurisprudenței Curții Constituționale și a standardelor CtEDO. Acest scop a fost materializat prin recomandările de perfecționare a legii penale în domeniul infracțiunii de reținere sau arestare ilegală. În dependență de scopul invocat, au fost determinate anumite obiective: cercetarea formelor juridice de determinare a răspunderii pentru fapta de reținere sau arestare ilegală sub aspectul normelor de drept penal comparat; expunerea semnelor obiective a infracțiunii de reținere sau arestare ilegală; expunerea semnelor subiective a infracțiunii de reținere sau arestare ilegală: evidențierea particularităților calificării faptei de reținere sau arestare ilegală etc.

Noutatea şi originalitatea cercetării este determinată în dependență de spectrul problemelor analizate și prin soluțiile identificate în legătură cu acest fapt. Caracterul novator al rezultatelor obținute ține de faptul că această teză de doctor este una dintre puținele cercetări științifice profunde în domeniul răspunderii penale pentru comiterea faptei de reținere sau arestare ilegală.

Problema științifică de importanță majoră soluționată constă în stabilirea unui mecanism eficient de prevenire și combatere a infracțiunii de reținere sau arestare ilegală a persoanelor, moment care ar contribui la revizuirea și perfecționarea normelor de drept penal din acest domeniu și la aplicarea lor corectă în cazurile de arestare sau reținere ilegală a persoanelor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării. Toate tezele, opiniile și conceptele expuse în cadrul lucrării, precum și concluziile științifice pot fi utilizate: în activitatea legislatorului pe linia perfecționării legii penale la acest compartiment, în activitatea practică a organelor de drept ce duc lupta cu această categorie de infracțiuni, în predarea disciplinei de Drept penal în instituțiile de învățămînt cu profil juridic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tezele, opiniile, concluziile și recomandările din teză au fost reflectate în 7 articole științifice publicate în reviste de specialitate, inclusiv participări la conferințe științifico-practice.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII PENALE PENTRU COMITEREA INFRACȚIUNII DE REȚINERE SAU ARESTARE ILEGALĂ
 • 1.1. Analiza materialelor științifice referitoare la infracțiunea de reținere sau arestare ilegală publicate în alte state
 • 1.2. Analiza materialelor științifice naționale consacrate infracțiunii de reținere sau arestare ilegală
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. ELEMENTE OBIECTIVE ȘI SUBIECTIVE ALE REȚINERII ILEGALE SAU ARESTĂRII ILEGALE
 • 2.1. Obiectul infracțiunii de reținere sau arestare ilegală
 • 2.2. Latura obiectivă a infracțiunii de reținere sau arestare ilegală
 • 2.3. Latura subiectivă a infracțiunii de reținere sau arestare ilegală
 • 2.4. Subiectul infracțiunii de reținere sau arestare ilegală
 • 2.5. Analiza circumstanțelor agravante a infracțiunilor de reținere sau arestare ilegală
 • 2.6. Delimitarea reținerii sau arestării ilegale de alte infracțiuni conexe
 • 2.7.Concluzii la Capitolul 2

3. ANALIZA COMPARARTIVĂ ȘI PRINCIPIILE REGLEMENTĂRII JURIDICE A INFRACȚIUNILOR DE REȚINERE SAU ARESTARE ILEGALĂ ÎN PRACTICA INTERNAȚIONALĂ
 • 3.1. Practici și legislație națională privind reținerea sau arestarea ilegală prin prisma CEDO
 • 3.2. Analiza comparativă a reglementării juridice a infracțiunilor de reținere sau arestare ilegală în legislația altor state
 • 3.3. Asigurarea drepturilor și intereselor legitime a persoanei reținute sau arestate în contextul Hotărîrii Curții Constituționale a Republicii Moldova din 23.02.2016
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI