Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul întreprinderilor aflate în situații de criză


Autor: Hezi Aviram Shayb
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Larisa Bugaian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română
Adobe PDF document0.79 Mb / în engleză

Teza

CZU 005.334:334.7(043.3)

Adobe PDF document 4.07 Mb / în engleză
183 pagini


Cuvinte Cheie

Managementul riscului, Managementul crizelor, Managementul riscului operațional, Prevenirea crizelor, Evaluarea algoritmului expunerii la risc

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie - 133 de surse, 115 pagini de conținut de bază, 12 tabele, 13 anexe, 28 de figuri și o formulă. Rezultatele tezei au fost publicate în 7 lucrări științifice.

Cuvinte cheie: Managementul riscului, Managementul crizelor, Managementul riscului operațional, Prevenirea crizelor, Evaluarea algoritmului expunerii la risc.

Scopul tezei este de a studia semnificația managementului crizelor și de a dezvolta un instrument care ar permite întreprinderilor să identifice domeniile de risc ale activtăţii sale și să elaboreze planuri de acțiune care să prevină o potențială criză.

Obiectivele tezei: studierea bibliografică a noţiunilor asociate managementului crizei; studierea metodelor existente de identificare timpurie a crizei; dezvoltarea unui instrument care poate fi aplicat la întreprindere, preponderent la cele mici şi mijlocii; în vederea identificării corecte a riscurilor la care este expusă pentru a preveni crizele operaționale în timp util; a aplica instrumentul elaborat pentru a propune măsuri pentru depășirea riscurilor identificate; a face o analiză comparativă a stării companiilor înainte și după aplicarea instrumentului elaborat.

Noutate și originalitatea științific: Cercetarea aduce următoarele noutăți: o nouă definiție a managementului riscurilor, în baza studiului bibliografic; analiza critică a modelelor existente de gestionare a riscurilor din perspectivă practică; elaborarea unui nou algoritm matematic pentru identificarea nivelului de expunere la risc și pentru a ajuta la prevenirea crizei operaționale - SHIModel și dezvoltarea software-ului SHIModel; aplicarea modelului SHIM pentru identificarea riscurilor operaționale pentru companiile reale și dezvoltarea planurilor de acțiuni pentru îmbunătățirea activității companiilor; aplicarea SHIModel la faza post-restructurare, după luarea măsurilor.

Problemă științifică importantă rezolvată: Problema științifică soluționată constă în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a unui instrument deschis, utilizarea căruia permite identificarea și prevenirea expunerii la risc în vederea asigurării unei dezvoltări eficiente a întreprinderilor.

Semnificația teoretică: în domeniul teoretic, lucrarea aduce o nouă definiție a managementului riscurilor, bazată pe revizuirea literaturii, precum și cadrul pentru un nou model de instrument care poate fi utilizat pentru a identifica și a reduce expunerea la riscul operațional.

Valoare aplicativă: algoritmul prezentat - SHIMmodel este un instrument util care poate fi utilizat pentru a identifica și a reduce expunerea la riscuri operaționale a organizațiilor și pentru a preveni crizele organizaționale. Algoritmul matematic este transpus într-o aplicație software care poate procesa toate datele colectate în calcule numerice precise ale expunerii la risc ale companiilor care sunt analizate. Este în special valoros pentru întreprinderile mici și mijlocii care nu dispun de resursele necesare pentru a angaja echipe profesioniste de consultanți în afaceri.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost prezentate la 2 conferințe internaționale și confirmate de 6 acte de implementare, emise de întreprinderi din economia reală și de profesionişti din domeniul academic.

Cuprins


1 An overview of crisis management within the enterprises
 • 1.1 Organizational crisis and its taxonomy
 • 1.2 Crisis management and crisis management models
 • 1.3 Risk management models
 • 1.4 Conclusion on chapter one

2 Assessing risks and preventing crises – the mathematical algorithm for assessing a company’s risks exposure
 • 2.1 The limits of existing risk management models0
 • 2.2 The framework of the SHIModel
 • 2.3 Assessment of the components of the SHIModel and the mathematical algorithm
 • 2.4 Conclusion on chapter two

3 The application of SHIModel for managing crisis.
 • 3.1 Assessment and action plan for company A
 • 3.2 Assessment and action plan for company B
 • 3.3 Assessment and action plan for company C
 • 3.4 The impact of using the algorithm from the crisis management point of view
 • 3.5 Conclusions on chapter three

Conclusions and recommendations
Bibliography
Annexes
Curriculum Vitae
Implementation acts