Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Covaş lilia, doctor habilitat, conferenţiar universitarCovaş lilia, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:20 decembrie 2007, nr.841
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Managementul sustenabilității universităților prin valorificarea potențialului uman în contextul schimbărilor inovaționale 08.00.05 ASEM secretar CSS
conducător
Movilă Irina
12.01.2023

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dimensiuni interculturale în managementul întreprinderilor din Republica Moldova 08.00.05 ASEM conducător 28.04.2022