Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iulie /

Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgiei


Autor: KURTSKHALIA Alexander
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Mihail Poalelungi
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iulie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.00 Mb / în română
Adobe PDF document0.75 Mb / în engleză

Teza

CZU 341.6+327.56(478+479.22)(043 3)=11 1

Adobe PDF document 2.63 Mb / în engleză
210 pagini


Cuvinte Cheie

conflict teritorial, diferend, reglementare, drept internațional, operațiuni pacificatoare, negocieri, ordine juridică internaţională, integritate teritorială, organizații internaționale, regimuri separatiste, aplicarea dreptului internațional în dreptul intern, gestionarea conflictelor

Adnotare

Link: https://us02web.zoom.us/j/88983108889?pwd=cFAyRUFncFBaVS9vbkR1WVpUQzRFQT09 Domeniul de studiu. Lucrarea fundamentează un studiu complex în sfera dreptului internațional și european public, fiind axată pe reglementarea conflictelor teritoriale, în special asupra cazului Republicii Moldova și Georgiei.

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 348 surse, 183 pagini text de bază.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul tezei constă în abordarea complexă a raporturilor din sfera dreptului internațional în materia conflictelor teritoriale, cu privire specială asupra conflictelor teritoriale din Republica Moldova și Georgia, analizate prin prisma prevederilor legislaţiilor naţionale, instrumentelor internaţionale, opiniilor doctrinare şi practicii judiciare în domeniu. Obiectul de cercetare al tezei este axat pe cercetarea ştiinţifică a legislaţiei din domeniul dreptului internațional public şi pe relevarea semnificaţiei acesteia în materia conflictelor teritoriale. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza conţine o serie de concluzii şi recomandări ştiinţifice, care vin să completeze problematica juridică în domeniul reglementării conflictelor teritoriale pe baza exemplului Republicii Moldova și Georgiei, însoțită de perfecţionarea cadrului normativ-juridic internaţional în materia conflictelor teritoriale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în investigarea complexă a conflictelor teritoriale, cu privire specială la cazul Republicii Moldova și Georgiei, ceea ce a permis elucidarea principalelor probleme juridice și politice ce afectează reglementarea conflictelor teritoriale și identificarea celor mai reușite soluții de perfecționare a normelor dreptului internaţional în materie.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigaţiei sunt benefice dezvoltării continue a ştiinţei dreptului internaţional și european public, mai ales prin abordarea complexă a reglementărilor internaționale și naționale privind conflictele teritoriale din Republica Moldova și Georgia. Rezultatele şi concluziile, ce reflectă soluţiile teoretice degajate, servesc drept suport pentru perfecţionarea legislaţiei la acest capitol. Valoarea aplicativă. În baza cercetărilor realizate, s-a constatat existenţa unor carenţe şi omisiuni de ordin teoretico-normativ. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, au fost formulate concluzii şi recomandări menite să îmbunătăţească calitatea cadrului normativ din sfera de reglementare a conflictelor teritoriale, cu precădere a celor din Republica Moldova și Georgia. Drept rezultat, au fost relevate recomandări practice a căror implementare poate influenţa în mod decisiv existenţa şi consolidarea legislaţiei în domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost expuse în articole ştiinţifice, fiind discutate şi evaluate în cadrul conferinţelor de profil naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. THE GENERAL SITUATION IN THE FIEL D OF TERRITORIAL CONFLICT REGULATION FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW
 • 1.1. Synthesis of scientific materials on the regulation of territorial conflicts through the international law point of view
 • 1.2. Territorial conflict concept, structure, and forms of expression
 • 1.3. Regulations of international law in the field of territorial conflict res olution
 • 1.4. Development of the research problem and solutions solutions
 • 1.5. Conclusions to Chapter 1

2. SPECIFIC OF THE APPEARANCE AND EVOLUTION OF TERRITORIAL CONFLICTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND GEORGIA
 • 2.1. Causes for emerging and evolution of territorial conflicts within the Commonwealth of In dependent States: the case of the Republic of Moldova and Georgia
 • 2.2. Strategies and tactics for the regulation of territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia in the light of international law
 • 2.3. Territorial integrity of states on international, legal and geopolitical dimensions
 • 2.4. Conclusions to Chapter 2

3. SYMBIOSIS OF THE COLLABORATION OF STATES AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE RESOLUTION OF TERRITORIAL CONFLICTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND GEORGIA
 • 3.1. Applyi ng the norms of international law in the domestic law of the Republic of Moldova and Georgia
 • 3.2. The contribution of states and internati onal organizations for security and peacekeeping in the management of territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia
 • 3.3. Peacekeeping operations as a factor in regulation of territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia
 • 3.4. Conclusions to Chapter 3

4. THE PROCESS OF APPLYING INTERNATIONAL RULES OF LAW IN REGULATIONREGULATION OF TERRITORIAL CONFLICT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA OF TERRITORIAL CONFLICT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND GEORGIAAND GEORGIA
 • 4.1. Peculiarities in applying
 • 4.1. Peculiarities in applying norms of the international law in tnorms of the international law in the cohe contentext of the xt of the territorial conflict in Transnistria territorial conflict in Transnistria
 • 4.2. Specifics of international law application in the context of the territorial conflict in Specifics of international law application in the context of the territorial conflict in Abkhazia and South Ossetia hazia and South Ossetia
 • 4.3. Role of the European Court of Human Rights jurisprudence in resolving cases ole of the European Court of Human Rights jurisprudence in resolving cases concerning separatist regimes concerning separatist regimes in the Rin the Republic of Moldova and Georgiaic of Moldova and Georgia
 • 4.4. Conclusions to Chapter 4

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
BIBLIOGRAPHY
DECLARATION REGARDING ASSUMPTION OF LIABILITY
CV OF THE ATHE AUTHOR UTHOR