Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 /

Teze, iulie 2022

Teze [44]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Diagnosticul şi prognozarea precoce a evoluţiei accidentului vascular cerebral ischemic acut medicină 01.07.2022
14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică
D Poluanții organici persistenți în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova biologie 01.07.2022
03.00.16 - Ecologie
D Elaborarea unui sistem de monitorizare a stării sănătății sistemului cardiorespirator biologie 01.07.2022
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Designul și sinteza compușilor biologic activi ai unor metale 3d cu tiosemicarbazone N(4)-substituite ale derivaților 2-formilpiridinei chimie 01.07.2022
02.00.01 - Chimie anorganică
D Evaluarea modificărilor vegetative cardiace după administrarea intravenoasă a anestezicelor în cadrul inducției anesteziei generale medicină 01.07.2022
14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
DH Asigurarea logistică a trupelor ruse din Basarabia (1812-1874) istorie 01.07.2022
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Răspunsul inflamator la pacienții cu infarct miocardic acut pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocardului medicină 01.07.2022
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Rolul activității profesioniste a cadrelor didactice de la catedra Pian special а Сonservatorului de Stat din Сhișinău din anii 1944–1981 în dezvoltarea culturii muzicale a Republicii Moldova studiul artelor, culturologie 01.07.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Variabilitatea în timp și spațiu a parametrilor climatici ce caracterizează anotimpul de vară pe teritoriul Republicii Moldova geografie 01.07.2022
11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
D Morfismele şi proprietăţile sistemelor algebrice neasociative cu condiţii de tip Moufang fizică-matematică 01.07.2022
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
DH Evaluarea stării de sănătate a sportivilor juniori în relație cu factorii de risc ai mediului și cei comportamentali medicină 01.07.2022
14.00.07 - Igienă
D Utilizarea metodelor statistice și econometrice în fundamentarea politicii monetare orientată spre stabilitatea prețurilor economie 01.07.2022
08.00.11 - Statistică economică
D Diagnosticul și tratamentul chirurgical al formațiunilor chistice și tumorale ovariene la copii și adolescente medicină 01.07.2022
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
DH Eficientizarea managementului sectorului agricol în condițiile Industriei 4.0 economie 01.07.2022
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Modelarea matematică a proceselor neliniare în dispozitivele semiconductoare fizică-matematică 01.07.2022
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Perfecționarea contabilității de gestiune în avicultură economie 01.07.2022
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Estimarea stării de sănătate a populaţiei din localităţile riverane râului Prut în relaţie cu calitatea apei potabile medicină 01.07.2022
14.00.07 - Igienă
D Sinteza dirijată şi studiul activităţii antimicrobiene a unor compuși norlabdanici polifuncţionalizaţi chimie 01.07.2022
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
DH Evaluarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova economie 01.07.2022
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Specializarea pe posturi de joc în handbal ca factor de perspectivă al structurării strategice a succesului competițional pedagogie 01.07.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Statutul juridic al companiilor militare și de securitate private în cadrul conflictelor armate contemporane drept 01.07.2022
12.00.10 - Drept internaţional public
D Studiu contrastiv al terminologiei din domeniul educației în limbile engleză și română filologie 01.07.2022
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Protecția juridică a ecosistemelor la nivel internațional și național: tendințe contemporane drept 01.07.2022
12.00.10 - Drept internaţional public
D Particularitățile tratamentului intervențional al infarctului miocardic acut fără supradenivelarea segmentului ST medicină 01.07.2022
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Dezvoltarea personalității adolescenților delincvenți psihologie 01.07.2022
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Corelațiile morfo-clinice ale ramurilor arterelor coronare și traiectului lor intramural medicină 01.07.2022
14.00.02 - Anatomia omului
D Epidemiologia infecțiilor nosocomiale cu staphylococcus meticilino-rezistent în Republica Moldova medicină 01.07.2022
14.00.30 - Epidemiologie
D Vulnerabilitatea sistemului bancar din Republica Moldova faţă de riscul sistemic economie 01.07.2022
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a sistemului monetar financiar internațional economie 01.07.2022
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Reabilitarea medicală a pacienților cu osteoartroza genunchiului în raport cu dizabilitatea funcțională medicină 01.07.2022
14.00.34 - Balneologie şi fizioterapie
D Perfecţionarea ariei curriculare Educație fizică și sport în învățământul primar prin diversificarea conținutului gimnasticii pedagogie 01.07.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizice pedagogie 01.07.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Elaborarea dispozitivelor fotovoltaice pe baza semiconductorilor organici/ anorganici fizică-matematică 01.07.2022
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Fenomenul teatrului documentar: caracteristici și specific studiul artelor, culturologie 01.07.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Ornamentica în repertoriul lăutarilor violoniști din spațiul folcloric al Moldovei istorice: particularități interpretative studiul artelor, culturologie 01.07.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
DH Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri pedagogie 01.07.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Instituționalizarea puterii sovietice în RSS Moldovenească în anii 1944 – 1946: contribuția organelor de securitate a statului istorie 01.07.2022
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Cvartetele de coarde ale lui Boris Dubosarschi: aspecte de stil și interpretare studiul artelor, culturologie 01.07.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Fagotul în creația compozitorilor din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 01.07.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Expunerea populației Republicii Moldova la mercur și posibilitățile de reducere a riscului pentru sănătate medicină 01.07.2022
14.00.07 - Igienă
D Garantarea realizării dreptului la proprietate de către autoritățile publice din Republica Moldova drept 01.07.2022
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Miniatura corală din Republica Moldova la confluența secolelor XX-XXI în repertoriul Capelei corale academice Doina studiul artelor, culturologie 01.07.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Contribuții la majorarea flexibilității sistemului energetic în vederea integrării surselor de energie regenerabilă tehnică 01.07.2022
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Reabilitarea medicală a pacienților cu artrita reumatoidă în funcție de dizabilitate și activitatea bolii medicină 01.07.2022
14.00.34 - Balneologie şi fizioterapie