Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstatale


Autor: Maiseyenka Yauhen
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2012
Consultanţi ştiinţifici: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Vasilii Sacovici
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.14-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română
Adobe PDF document0.96 Mb / în rusă

Teza

CZU 339.982:339.923:061.1 EU(043)

Adobe PDF document 2.00 Mb / în rusă
314 pagini


Cuvinte Cheie

economie, securitate, interese, provocări, ameninţări, riscuri, probleme globale de modernitate, globalizare, integrare, siguranţă economică regională, mecanismul de securitate, dinamica şi stabilitatea sistemului economic

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, o listă de referinţe, care include 475 surse, 49 anexe, 233 pagini de text principal. Studiul este publicat în 51 lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 monografii individuale, 2 monografii în co-autor, 2 manuale cu co-autor, 43 articole ştiinţifice.

Obiectul de studiu. Acest lucru este studiul ştiinţific de natura, conţinutul, structura, elemente de bază, funcţii, principii, atitudini, practici pentru securitatea internaţională economică regională. Scopul şi obiectivele studiului. Scopul tezei este cercetarea economică, socio-politică a bazelor conceptuale, teoretice, metodologice şi practice de asigurare a securităţii economice în uniunile regionale a statelor.

Noutatea şi relevanta studiului. Teza este un studiu de generalizare, în care de prima dată a fost studiat sistematic fenomenul securităţii economice a asociaţiilor regionale de state, dezvăluite cauzele riscurilor sale, natura, conţinutul, structura şi principiile. În primul rând a studiat specificul de securitatea economică în UE şi CSI.

Valoarea teoretică. Teza contribuie la dezvoltarea teoriei şi metodologiei studiului de securitate economică, a structurilor sociale şi economice. Teza poate servi ca o baza pentru înţelegerea în continuare a problemelor teoretice şi practice ale securităţii economice. Semnificaţia practică a studiului. Declaraţiile principale şi concluzii ale tezei pot fi utilizate de către autorităţile publice cu privire la proiectarea, planificarea şi punerea în aplicare a programelor şi activităţile care determină funcţionarea şi de securitate a economiei naţionale în procesul de integrare în asociaţii regionale de state, precum şi OMC.

Aplicarea rezultatelor ştiinţifice. Constatările, concluziile şi recomandările au fost utilizate în elaborarea documentelor conceptuale ale securităţii naţionale a Republicii Belarus. Materialele folosite în activitatea proceselor academice şi ştiinţifice din Belarus, Universităţii Economice de Stat, Universitatea Naţională Tehnică din Belarus, Institutul pentru Securitate Naţională a Republicii Belarus.