Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2009

Teze elaborate [9]

Gr Denumire Data aprobării
DH Probleme la limită singular perturbate pentru ecuaţii diferenţiale de evoluţie 26.02.2009
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Proprietăţile colective ale excitonilor magnetici bidemensionali care interactionează cu plasmonii 26.02.2009
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Grafuri cu mulţimi d-convexe apriori date 26.02.2009
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Extinderi informaţionale în teoria jocurilor 18.06.2009
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Criterii noetheriene pentru unele ecuaţii integrale în convoluţii cu nuclee polinomiale 01.10.2009
01.01.01 - Analiză matematică
D Analiza sistemelor de aşteptare cu priorităţi şi trafic critic 05.11.2009
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Morfologia şi proprietăţile optice ale structurilor poroase în baza compuşilor semiconductori II-VI 01.10.2009
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Efecte de rezonanţă la interacţiunea a două subsisteme cuantice 05.11.2009
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Emisia spontană ne-exponenţială şi fluorescenţa de rezonanţă între radiatorii indistinctibili 05.11.2009
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică