Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2011

Teze elaborate [14]

Gr Denumire Data aprobării
D Procese electronice în magneţi frustraţi cu structura de tip spinel 24.02.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Probleme singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic 31.03.2011
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Construirea matricelor Green prin metoda elementelor incompresibile de influenţă 31.03.2011
01.04.27 - Mecanica corpului solid deformabil
D Fenomenul de comutare cu memorie în structuri cu calcogenizi superionici Ag-(As-S-Ge) 31.03.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Construirea structurilor algebrice pe compactificările algebrelor topologice 31.03.2011
01.01.04 - Geometrie şi topologie
DH Sisteme topologico-algebrice şii aplicaţiile lor 08.07.2011
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Metode numerice de soluţionare a problemelor deterministe si stochastice în sistemele decizionale dinamice 05.10.2011
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Proprietăţile optice ale materialelor semiconductoare Cu(In1-xGax)1+2nSe2+3n ŞI Cu2Zn(Sn,Ge)S4 pentru fotovoltaică 05.10.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Divizarea poliedrelor în spaţii normate finit dimensionale în părţi d-convexe şi aplicaţii 11.11.2011
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Analiza reţelelor semimarkoviene de servire în schema operaţiilor de mediere şi a aproximaţiei difuzionale 05.10.2011
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Luminescenţa şi emisia undelor THz ale materialelor nanostructurate în baza compuşilor semiconductori III-V 11.11.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Deformarea structurilor planare de tip TCO/Si sub acţiunea sarcinii concentrate 11.11.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Procese optice in monocristalele de tip spinel ż-ZnAl2S4 dopate cu ioni ai metalelor de tranzişie 22.12.2011
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Securitatea informaţională şi metode de criptare bazate pe mulţimi de relaţii multi-are 22.12.2011
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale