Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2008

Teze elaborate [9]

Gr Denumire Data aprobării
D Fluxuri optime în reţele dinamice şi algoritmi de aflare a lor 28.02.2008
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Evoluţia structurilor disipative şi stările staţionare pe suprafaţa lichidului încărcată cu sarcină electrică 17.04.2008
01.04.04 - Electronică fizică
D Metode direct-aproximative la rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu simboluri discontinui 19.06.2008
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
DH Despre quasigrupuri liniare şi inverse şi aplicarea lor în teoria codurilor 19.06.2008
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Studiul proprietăţilor fizice a joncţiunilor GaS(Cu)/GaAs, GaSe(Cu)/GaAs ŞI GaS(Cu)/GaSe(Cu) 19.06.2008
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Analiza computaţională a corespondenţei de afaceri 19.06.2008
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Proprietăţile optice ale materialilor Cu(In,Ga)3Se5, Cu(In,Ga)5Se8 şi Cu(In,Ga)(Se,S)2 18.09.2008
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Algebrele Lie şi integralele invariante pentru sistemele diferenţiale polinomiale 18.09.2008
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor integrale cu instrumentar Software Inteligent 23.10.2008
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale