Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2019

Teze elaborate [9]

Gr Denumire Data aprobării
DH Optica difractivă pentru holografia optică și digitală 19.04.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Elemente fotovoltaice în baza structurilor semiconductoare cu canale inversate 19.04.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Fenomene magnetice şi galvanomagnetice în compuşii spinel în baza metalelor de tranziţie 19.04.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Fenomene optice și fotoelectrice în materiale anizotrope 09.07.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Proprietăți optice și de transport ale soluțiilor solide Cu2Zn(Sn,Ge)(S,Se)4 09.07.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Distanţe pe Monoizi Liberi şi Aplicaţiile lor în Teoria Informaţiei 06.12.2019
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitale 09.07.2019
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Proprietațile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozite 27.09.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Cercetarea stabilității în sens Lyapunov a soluțiilor staționare în modelul dinamic Albaouy–Grebenicov (cazul a opt corpuri planare) 27.09.2019
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale