Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2007

Teze elaborate [15]

Gr Denumire Data aprobării
DH Interfeţe inteligente pentru sisteme de calcul simbolic 01.03.2007
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Clasificarea topologică a sistemului pătratic complet cu centre de simetrie 19.04.2007
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Algebrele Lie pentru sistemele diferenţiale tridimensionale şi aplicaţii 19.04.2007
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D GL(2; R)- orbitele sistemelor de ecuaţii diferenţiale polinomiale 19.04.2007
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
DH Metode algebrice şi funcţionale în teoria extensiilor spaţiilor topologice 14.06.2007
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Asupra varietăţilor abstracte, conturului Euler multidimensional şi aspectelor aplicative ale acestora 14.06.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Metode şi algoritmi statistici de procesare a textelor (în baza textelor în limba română) 20.09.2007
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
DH Schimbul dublu şi interacţiunile magnetice orbital-dependente în clasterii metalelor de tranziţie 18.10.2007
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Modele de control optimal discret şi soluţionarea jocurilor dinamice pe reţele 18.10.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Proprietăţi structurale ale reţelelor Petri temporizate 18.10.2007
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Efectele optice şi cuantice oscilatorii de transport şi particularităţile interacţiunii purtătorilor de sarcină cu suprafaţa de delimitare în bicristale Bi-Sb 18.10.2007
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Modelarea timpului de orientare în sisteme de aşteptare cu priorităţi 20.12.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Proprietăţile optice şi structura benzilor energetice ale materialelor calcopirite CuGaxIn1-xS2 20.12.2007
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
DH Probleme generale de aproximare ale aplicaţiilor continue ale spaţiilor topologice 20.12.2007
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Tehnici extensibile de interpretare sintactico – semantică a textelor în limbaj natural 20.12.2007
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program