Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2015

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Efectele interacţiunilor tunel şi cooperative în sistemele cu stările electronice labile 07.07.2015
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Influenţa parametrilor de sursă (Vrancea) şi condiţiilor de sol asupra efectului seismic în Republica Moldova 28.05.2015
04.00.12 - Geofizică; seismologie; metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane
D Cercetarea proceselor fizice în cristale şi straturi subţiri de Cd1-xMnxTe şi heterojoncţiuni în baza lor 07.07.2015
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Morfologia si proprietatile optice ale nanocompozitelor in baza matricelor semiconductoare si dielectrice din InP, Al2O3 si TiO2 07.07.2015
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Procesele fononice în grafen şi nanostructuri pe baza de siliciu 07.10.2015
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
DH Complexul generalizat de relaţii multi-are şi aspectele aplicative ale acestuia 07.10.2015
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor 07.10.2015
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Studierea spațiilor topologice cu structuri algebrice 07.10.2015
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Tranziții de fază printr-o stare intermediară metastabilă 19.11.2015
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Spectroscopia optică a sticlelor calcogenice (As4S3Se3)1-xSnx 22.12.2015
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiple 22.12.2015
01.01.04 - Geometrie şi topologie