Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2010

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Aplicaţii aproape periodice pe spaţii topologice 11.02.2010
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Proprietăţile optice şi tranziţiile cuantice cu participarea excitonilor magnetici bidimensionali 11.02.2010
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Bucle Moufang comutative si CH-cuasigrupuri cu condiţii de finitudine 03.06.2010
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Obţinerea, doparea şi cercetarea spectrului energetic al impurităţilor monocristalelor seleniurii de zinc de structură perfectă 03.06.2010
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Studiul calitativ al sistemelor cubice de ecuaţii diferenţiale cu şase şi cu şapte drepte invariante reale 03.06.2010
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Scheme deterministe şi stohastice de soluţionare a problemelor extremale 05.07.2010
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Dirijarea proprietăţilor de transport a nanostructurilor prin metodele ingineriei fononice 05.07.2010
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Procese de captare şi recombinare a purtătorilor de sarcină de neechilibru în straturile amorfe deAs-Se şi As(Sb)2Se3:Sn 06.10.2010
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
DH Procese stocastice de relaxare şi fluctuaţii în medii de tip cluster 06.10.2010
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Epitaxia şi proprietăţile fizice ale straturilor subţiri structural neajustate din materiale halcogenidice si oxidice 04.11.2010
01.04.07 - Fizica stării condensate
DH Stări de impurităţi şi defecte în materiale semiconductoare stratificate GaSe şi InSe 04.11.2010
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor