Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2018

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Sisteme cubice de ecuaţii diferenţiale cu două şi trei drepte invariante de multiplicitate maximală 11.05.2018
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Geometria analitică a spațiilor omogene 11.05.2018
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Quasigrupuri autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor sisteme ortogonale 11.05.2018
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni mici 11.05.2018
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Luminescenţa şi efecte laser în filme nanostructurate şi microstructuri ZnO crescute prin depunere chimică din vapori şi electrochimică 11.05.2018
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Algebre Lie şi invarianţi la sisteme diferenţiale cu proiecţii pe unele modele matematice 23.11.2018
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Bucle Moufang comutative cu condiții de finitudine 23.11.2018
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Studiul dinamicii rezonatorului nanomecanic cuplat cu un punct cuantic excitat cu lumină coerentă 23.11.2018
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Studiul tranziţiei metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale 23.11.2018
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Fenomene de contact şi de suprafaţă în calcogenuri sticloase cuaternare bazate pe S şi Te 23.11.2018
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Specificul deformării plastice a structurilor de tip film/substrat la nanomicroindentare dinamică 23.11.2018
01.04.07 - Fizica stării condensate