Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2005

Teze elaborate [8]

Gr Denumire Data aprobării
D Algebrele Lie şi algebrele invarianţilor în studiul sistemelor polinomiale diferenţiale s(Г) (Г С {0,1, 2, 3}) 27.01.2005
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Aspecte categoriale ale teoriei grupurilor şi inelelor topologice 23.06.2005
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
D Influenţa diferitor factori externi asupra microdurităţii şi specificului de deformare plastică ale metalelor şi cristalelor iono - covalente 23.06.2005
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Particularităţile creării nivelelor micro- şi mezoscopice de deformare plastică a cristalelor sub acţiunea sarcinii concentrate 23.06.2005
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Modele matematice şi produse program în managementul districtelor 23.06.2005
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Emisii bicuantice la interacţiunea mediilor neliniare cu câmpuri electromagnetice 22.09.2005
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Studierea proceselor electronice şi de iradiere în monocristalele seleniurii de zinc, dopate cu aur 22.12.2005
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Efecte de rezonanţă şi interacţiunea multiparticulelor in plasma purtătorilor de sarcină liberi in semiconductori 22.12.2005
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică