Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe fizico-matematice, 2016

Teze elaborate [12]

Gr Denumire Data aprobării
D Rolul modificărilor structurale și de fază ale oxizilor metalici SnO2 şi In2O3 dopați în formarea proprietăților gazo-sensibile ale senzorilor chemorezistivi 25.02.2016
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Procesele de relaxare ale purtătorilor de sarcină de neechilibru în structuri semiconductoare de volum şi cuantificate dimensional 25.02.2016
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Aspectul cooperativ cuantic între fotoni la emisiile Raman și hyper-Raman 25.02.2016
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Proprietăţile optice şi fotoelectrice ale structurilor nanolamelare din calcogenuri de Cd şi Ga 21.04.2016
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Sisteme diferenţiale cubice cu drepte invariante de multiplicitate totală opt 03.06.2016
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Grafuri tranzitiv orientabile 03.06.2016
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Izomorfismul semiizometric al inelelor pseudonormate si proprietăţile lui 05.07.2016
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
DH Ingineria fononică în structurile nanodimensionale 05.07.2016
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Proieсtarea controlului intelligent bazat pe calcul cuantic și soft computing al robotului autonom 05.07.2016
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Proprietățile optice și structura de bandă energetică ale materialelor cdGa2S(Se)4, PbGa2S4, AgAsS2 06.10.2016
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Efectul interacțiunilor între lanțurile moleculare asupra proprietăților termoelectrice ale cristalelor nanostructurate de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 15.11.2016
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Recunoașterea acțunilor umane în baza rețelelor neurale modulare 28.12.2016
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program